dâng Cha

-

Hương Vĩnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Dâng Cha hương [ D7 ] lúa đầu [ Gm ] mùa [ C ] ___, ngược xuôi tất [ F ] tả nắng [ Bb ] mưa [ A7 ] dãi [ Dm ] dầu, nho [ Bb ] thơm nồng [ Dm ] ngát tươi [ Gm ] mầu [ C ] ___, hy sinh lao [ F ] nhọc con [ Am ] hầu dâng [ Dm ] Cha [ Bb ] ___ [ A7 ] ___ [ Dm ] ___.

ĐK: Dâng Cha, dâng [ D7 ] Cha của lễ vẹn [ Gm ] tuyền [ C ] ___, dâng [ F ] Cha ,dâng [ Dm ] Cha với cả tâm [ F ] tình thiết [ Dm ] tha.

2. Dâng Cha thân [ D7 ] xác mọn [ Gm ] hèn [ C ] ___, ngày qua vất [ F ] vả bon [ Bb ] chen [ A7 ] với [ Dm ] đời, bao [ Bb ] phen [ Dm ] nghĩa phụ cùng [ Gm ] Người [ C ] ___, Cha ơi thương [ F ] dủ ơn [ Am ] trời thứ [ Dm ] tha [ Bb ] ___ [ A7 ] ___ [ Dm ] ___.

Cùng tác giả Hương Vĩnh

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó