cung điện nhà chúa

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Cung điện nhà [ G ] Chúa con [ D7 ] hân hoan bước [ G ] vào. Cung điện nhà [ Bm ] Chúa khả [ C ] ái dường [ D ] bao.  [ G ] Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. [ Am ] Mong sao tới [ Em ] được khuôn [ A7 ] viên đền [ D ] vàng. Thật [ C ] là phúc [ Bm ] đức cho [ G ] ai được ở nhà Chúa. [ Am ] Vui hát ca khen [ C ] Ngài [ D ] ai mến yêu ơn [ D7 ] Ngài cứu [ G ] độ thì [ D ] muôn đời hạnh [ D ] phúc Chúa [ D7 ] sẽ đoái [ G ] ban.

[ Gm ] 1. Một ngày nơi [ Eb ] khuôn [ F ] viên [ Bb ] thánh [ Gm ] ___. Quí hơn tại [ Cm ] thế thiên thu [ F ] ___.  Con mong ở [ Am ] nơi đền [ D ] Ngài. Cầu xin Chúa chở [ D7 ] che hộ [ Gm ] phù.

[ Gm ] 2. Nhận Ngài là [ Eb ] Vua [ F ] vinh [ Bb ] hiển [ Gm ] ___. Chúa ơi! Thượng [ Cm ] Đế thiên binh [ F ] ___. Như chim én [ Am ] kia ẩn [ D ] mình. Hồn con đây vững [ D7 ] tin nơi [ Gm ] Ngài.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Nên như trẻ thơ để Chúa đoái thương dắt dìu. Sống như trẻ thơ đêm ngày tựa nương nơi Chúa. Phó thác đời con buồn vui ở trong tay Ngài.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.