con đường sự sống

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. “Thầy là [ Dm ] đường, là sự [ Bb ] thật và là sự [ F ] sống. Không [ C ] ai đến được với [ A7 ] Cha mà không qua [ Dm ] Thầy. Ai biết [ Am ] Thầy, ai biết [ D7 ] Thầy thì cũng biết [ Gm ] Cha. Ngay [ C ] từ bây [ F ] giờ các [ A7 ] con đã thấy [ Dm ] Người”.

[ D ] ĐK: Xin cho [ D7 ] con nhận [ G ] biết Chúa ở mọi [ F#m ] nơi [ F37 ] , không đâu [ Bm ] xa Thiên [ D ] Chúa ở trong lòng [ Asua4 ] con [ A7 ] . Ôi Giê - [ D ] su! Ngài chính [ F#m ] là sự [ A ] sống [ D7 ] , và là [ G ] đường để [ A7 ] con bước theo [ D ] Ngài.

2. Ngày lại [ Dm ] ngày Ngài hiện [ Bb ] diện mà con đâu [ F ] thấy. Đam [ C ] mê đã dần kéo [ A7 ] con rời xa nhan [ Dm ] Ngài. Con ước [ Am ] nguyện luôn kết [ D7 ] hiệp mật thiết Chúa [ Gm ] ơi! Trong [ C ] tình yêu [ F ] Ngài trái [ A7 ] tim mãi sáng [ Dm ] ngời.

3. Đời miệt [ Dm ] mài từng ngày [ Bb ] dài chìm trong mê [ F ] mải. Xin [ C ] thương dắt dìu chúng [ A7 ] con về sống trong [ Dm ] Ngài. Xin khẩn [ Am ] cầu luôn giữ [ D7 ] gìn đoàn con Chúa [ Gm ] ơi! Cho [ C ] lòng đêm [ F ] ngày khát [ A7 ] khao Chúa muôn [ Dm ] đời.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây