con cần có Chúa

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Con cần có [ Am ] Chúa, là hạnh phúc đời [ G ] con, trái tim con mỏi [ Am ] mòn, hằng khao [ G7 ] khát đợi [ C ] trông. Con cần có [ Am ] Chúa, niềm tin yêu hy [ F ] vọng, cho con niềm vui [ Am ] sống, vượt [ E ] qua những gian [ Am ] nan. Và Chúa đã gọi [ G ] con, từ muôn kiếp xa [ F ] vời, nay con xin một [ C ] đời, làm [ E7 ] nhân chứng cho [ Am ] Ngài.

ĐK: Lạy [ A ] Chúa, con cần có [ F#m ] Chúa, là Đấng con tôn [ C#m ] thờ, như suối reo lời [ Bm ] thơ, con say mơ tình [ E ] Chúa. Lạy [ A ] Chúa, con cần có [ F#m ] Chúa, là chốn con nương [ C#m ] nhờ, tri ân biết mấy cho [ E7 ] vừa, tình Chúa không bến [ A ] bờ.

2. Con cần có [ Am ] Chúa, nguồn hạnh phúc trào [ G ] dâng, sáng tươi như vầng [ Am ] hồng, lòng thao [ G7 ] thức chờ [ C ] mong. Con cần có [ Am ] Chúa, vì trên muôn nẻo [ F ] đường, đôi tay Ngài đưa [ Am ] hướng, vượt [ E ] qua những tơ [ Am ] vương. Và Chúa đã chọn [ G ] con, làm men muối cho [ F ] đời, xin kiên tâm miệt [ C ] mài, nguyện [ E7 ] theo bước chân [ Am ] Ngài.

3. Con cần có [ Am ] Chúa, vì Ngài rất từ [ G ] nhân, xót thương con bội [ Am ] phần, Ngài ban [ G7 ] xuống hồng [ C ] ân. Con cần có [ Am ] Chúa, Ngài khoan dung muôn [ F ] vàn, con đâu nào xứng [ Am ] đáng, chỉ [ E ] cảm mến tri [ Am ] ân. Và Chúa đã chọn [ G ] con, làm đuốc sáng gian [ F ] trần, xin khiêm nhu lặng [ C ] thầm, ngợi [ E7 ] ca Chúa vô [ Am ] ngần.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.