có một tình yêu

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Có một tình [ G ] yêu ngàn năm đẹp muôn [ Am ] thuở. Là tình [ G ] yêu Thiên Chúa mến thương [ E ] ta. Một tình [ G ] yêu thiết tha ôi đậm [ C ] đà. Ban muôn [ Am ] ngàn hồng ân Ngài thánh [ C ] hóa. Mãi an [ Em ] hòa tình yêu Chúa là [ A ] Cha.

ĐK: Chúa chính [ A ] là tình yêu nguồn cứu rỗi. Nào tụng [ Bm ] ca một Thiên Chúa Ba [ E ] Ngôi. Đấng cao vời tình yêu Ngài sáng [ A ] chói. Môi vang [ E ] lời truyền rao đến muôn [ A ] đời.

2. Có một tình [ G ] yêu ngàn năm thật cao [ Am ] cả. Là tình [ G ] yêu Con Chúa chết cho [ E ] ta. Một tình [ G ] yêu hiến dâng sao mặn [ C ] mà. Chúa đã [ Am ] từ trời cao mà xuống [ C ] thế. Gánh tội [ Em ] đời đền thay hết tội [ A ] ta.

3. Chúa đã mời [ G ] con truyền rao lời chân [ Am ] lý. Một đời [ G ] con nên lễ tế hy [ E ] sinh. Một đời [ G ] con hiến dâng cho tận [ C ] tình. Theo gương [ Am ] Ngài lần theo đường ngay [ C ] chính. Thắm ân [ Em ] tình dệt nên những lời [ A ] kinh.

4. Có một tình [ G ] yêu huyền siêu thật cao [ Am ] cả. Là tình [ G ] yêu Thiên Chúa Ba [ E ] Ngôi. Từ lòng [ G ] Cha phát sinh nên mọi [ C ] điều. Ngôi Hai [ Am ] chuộc đền thay tội nhân [ C ] thế. Với Thánh [ Em ] Thần nguồn chân lý tình [ A ] yêu.

5. Có những niềm [ G ] tin ngàn năm còn trung [ Am ] tín. Là niềm [ G ] tin kiên vững Ab - ra - [ E ] ham. Mẹ Ma - ri - [ G ] a sắt son luôn vẹn [ C ] tuyền. Không nao [ Am ] lòng dầu qua ngàn nguy [ C ] biến. Mến tin [ Em ] cậy ngàn ân phúc triền [ A ] miên.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.