chúc tụng chúa

- Đỗ Vỹ Hạ
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Đỗ Vỹ Hạ
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :07/10/2021 04:10:11
 • Lượt xem :204
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :chúa ba ngôi
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [G]Chúc tụng [Em]Chúa tổ [A7]tiên con phụng [D]thờ. [C]Tôn Danh [Bm]Ngài hiển [D7]vinh thiên [G]thu.

2. [G]Chúc tụng [Em]Chúa ngự [A7]trong thánh [D]điện. [C]Trên ngai [Bm]vàng quyền [D7]năng vô [G]biên.

3. [G]Chúc tụng [Em]Chúa ngự [A7]trên bầu [D]trời. [C]Thấu suốt [Bm]từng vực [D7]thăm bao [G]la.

4. [G]Chúc tụng [Em]Chúa ngự [A7]trên vệ binh [D]thần. [C]Tôn Danh [Bm]Ngài ngàn [D7]đời vinh [G]quang.

ĐK: Chúc tụng [G7]Ngài là [C]Chúa tể muôn [Am]loài. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn [G]đời.

Cùng tác giả Đỗ Vỹ Hạ

Người công chính như cây trồng bên bờ suối theo đúng mùa trổ sinh hoa trái tốt tươi. Người công chính mãi yên hàn sống vui chính bởi Người vẫn tin vào tình Chúa tuyệt vời.
Như hoa úa phai rụng rơi lúc chiều về, con nay héo hon sau cuộc đời đam mê. Con tay chắp tay về đây khẽ tạ tội, mong Cha đoái thương xoa dịu hồn đơn côi.
Xin tiến dâng Đây bánh thơm ly rượu ngon. Xin Cha thương nhận cho lễ vật toàn thiêu, con tiến dâng ngát hương tình yêu.
Ngàn tin yêu hôm nay Chúa xuống trên đôi tay. Thắp sáng cung lòng say ngời lên thương mến. Ngàn tin yêu hôm nay Chúa xuống trên đôi tay.
Chúa ơi đây bao lao nhọc chúng con dâng về Cha cùng muôn tin yêu sắt son. Nầy tấm [D]bánh bàn tay chúng con tạo thành, này nho tươi nên như lễ vật tiến dâng.

Cùng chuyên mục chúa ba ngôi

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.