Chúa rộng lượng từ bi - tv 129

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ E ] Bởi vì [ E7 ] Chúa rộng [ A ] lượng từ [ E ] bi. [ C#m ] Và Chúa rất [ A ] giầu là [ B7 ] ơn cứu [ E ] độ.

1. Từ vực [ Em ] sâu lạy [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Tôi kêu cầu lên [ Em ] Chúa. Xin [ D7 ] Ngài đoái thương nhậm [ G ] lời. [ E7 ] ___ Nguyện xin [ Am ] Chúa hãy [ C ] lắng tai [ B ] nghe [ Am6 ] ___ tiếng tôi van [ B ] nài. Ơi Ngài nghe thấu [ Em ] chăng.

2. Tội của [ Em ] tôi mà [ Am ] Chúa nhớ [ G ] luôn [ B7 ] ___. Ai đâu chịu [ Em ] thấu. Tội [ D7 ] đời chất cao muôn [ G ] trùng. [ E7 ] ___ Nhưng có [ Am ] Chúa lượng [ C ] thứ bao [ B ] dung [ Am6 ] ___. Để cho thiên [ B ] hạ tôn thờ và kính [ Em ] trọng.

3. Niềm cậy [ Em ] trông vào [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Trông mong nơi [ Em ] Chúa. Linh [ D7 ] hồn chứa chan hy [ G ] vọng. [ E7 ] ___ Hồn tôi [ Am ] mong đợi [ C ] Chúa Chúa [ B ] ơi! [ Am6 ] ___ Hơn người lính [ B ] trực mong chờ trời sáng [ Em ] lên.

4. Is - ra - [ Em ] el đợi [ Am ] Chúa Chúa [ G ] ơi! [ B7 ] ___ Hơn bao lính [ Em ] gác mong [ D7 ] chờ ánh dương bừng [ G ] dậy. [ E7 ] ___ Và Ngài [ Am ] sẽ giải thoát Ích - [ B ] diên [ Am6 ] ___ thoát xa ác [ B ] thù gian tà ngập lối [ Em ] đi.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi Trời. Chúng tôi nay đã nghe và biết về điều trước đây tổ tiên đã thuật lại cho. Nay chúng tôi kể tiếp thế hệ về sau
Mắt chúng con nhìn vào Chúa tới khi Ngài thương xót chúng con Chúa ơi. Con ngước mắt hướng lên nhà Chúa, Ngài ngự trên nơi cõi trời cao
Ông trưởng hội đồng tìm gặp được Chúa Giê-su. Đến kêu nài về người con hấp hối của ông. Xin Chúa đoái thương để cho con gái ông lành

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.