Chúa là gia nghiệp con

-

Hoàng Ngô

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa [ F ] [ Gm ] gia [ C ] nghiệp đời [ C7 ] con [ F ] ___, là Cha nhân ái nguồn mến [ Am ] yêu nguồn sống hy [ Dm ] vọng của [ C ] con [ C7 ] ___.
Chúa [ F ] [ Gm ] gia [ C ] nghiệp đời [ C7 ] con [ F ] ___, giờ đây tận hiến con muốn [ Am ] yêu Cha hết tâm [ Dm ] hồn [ C7 ] trọn [ F ] đời.

[ F7 ] 1. Yêu Cha trọn [ Bb ] đời lòng [ G7 ] con quyết không [ C ] sờn [ F ] ___, hết các vui [ Bb ] đời lòng [ Am ] con không hề [ C ] vương [ C7 ] ___. Một Cha lẽ [ F ] sống êm [ Am ] đềm con mến [ C ] thương [ F ] ___, một Cha hạnh [ Am ] phúc con mến [ Dm ] tin [ C7 ] hết [ F ] lòng.

[ F7 ] 2. Con mong một [ Bb ] ngày cùng [ G7 ] Cha sống trên [ C ] trời [ F ] ___, rũ hết bụi [ Bb ] đời để [ Am ] yêu Chúa mà [ C ] thôi [ C7 ] ___. Lạy Cha nhân [ F ] ái giúp [ Am ] hồn con tới [ C ] nơi [ F ] ___, mặc bao giông [ Am ] tố Cha dắt [ Dm ] lên [ C7 ] quê [ F ] trời.

[ F7 ] 3. Xin Cha nhân [ Bb ] lành hộ [ G7 ] con bước gian [ C ] trần [ F ] ___, thắng hết ba [ Bb ] thù tình [ Am ] Cha thắm hồng [ C ] ân [ C7 ] ___. Luyện con mến [ F ] Chúa yêu [ Am ] người cho hết [ C ] tâm [ F ] ___, một lòng tin [ Am ] mến trong khó [ Dm ] nguy [ C7 ] không [ F ] sờn.

Cùng tác giả Hoàng Ngô

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Như trong trời đêm bóng tối vây quanh, mỗi bước con đi thấy một mầu đen, bơ vơ lạc loài lòng mình hoang mang. Ngước mắt lên trời con thầm ước rằng, nguyện Ngài rủ thương và xin soi lối.
Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài. Tâm con với bao niềm thao thức tìm đến Chúa suối nguồn an bình.
Lắng trong đêm lời kinh cầu mắt con rơi lệ u sầu tình Ngài ơi có thấu. Sống trên dương trần cơ cầu lưới gian nguy trùm ngang đầu đừng bỏ con đơn hành.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.