Chúa là dũng lực - tv 17

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK1: Lạy [ Gm ] Chúa! Là dũng [ Cm ] lực [ Gm ] con, con [ Bb ] yêu [ D7 ] mến [ Gm ] Ngài.

1. Lạy Chúa! Là dũng [ Cm ] lực [ Gm ] con con [ Bb ] yêu [ D7 ] mến [ Gm ] Ngài.

ĐK2: Lạy [ Bb ] Chúa! Là đá [ Gm ] tảng là [ Eb ] chiến lũy, là cứu [ Dm ] tinh đời [ Gm ] con.

2. Lạy [ Bb ] Chúa! Là Thiên [ Gm ] Chúa, là sơn [ Eb ] động chỗ con nương [ D7 ] mình [ Gm ] ___. Là uy quyền cứu độ, là khiên [ F ] thuẫn, là [ Eb ] sức phù hộ [ D7 ] con [ Gm ] ___. Lạy [ Bb ] Chúa! Con xin [ Gm ] Chúa hằng đoái [ Eb ] nhìn cứu con, hỡi [ D ] Ngài [ G7 ] ___, để [ Cm ] con được [ F ] thoát khỏi bàn [ D7 ] tay lũ quân [ Gm ] thù.

3. Lạy [ Bb ] Chúa! Hằng [ Gm ] sống là đá [ Eb ] tảng chúng con nương [ D7 ] nhờ [ Gm ] ___. Con tán tụng hát mừng lạy Thiên [ F ] Chúa là [ Eb ] cứu độ đời [ D7 ] con [ Gm ] ___. Và [ Bb ] chính Vương Nhi [ Gm ] Chúa được thắng [ Eb ] trận, thắng trận huy [ D ] hoàng [ G7 ] ___, tỏ [ Cm ] ra từ bi [ F ] Ngài người [ D7 ] Chúa đã xức [ Gm ] dầu.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Ôi Thiên Chúa xin cứu sống tôi bằng Danh Ngài. Dùng quyền uy mà phán quyết mọi điều cho tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Này tôi đây xin Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, và Ngài thương nghe lời tôi đêm ngày kêu khấn.
Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi Trời. Chúng tôi nay đã nghe và biết về điều trước đây tổ tiên đã thuật lại cho. Nay chúng tôi kể tiếp thế hệ về sau

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.