Chúa là đấng từ bi - tv 102

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ Gm ] Chúa là Đấng từ [ Cm ] bi___ [ F7 ] ___, Ngài khoan [ Bb ] dung và [ D7 ] hay xót [ Gm ] thương.

1. Linh hồn tôi [ Eb ] ơi hãy [ Dm ] ca tụng Chúa [ Gm ] đi___ [ G7 ] ___. Toàn thân [ Cm ] tôi xin [ F7 ] chúc tụng Thánh [ Bb ] Danh [ D7 ] ___. Này hồn tôi [ Gm ] hãy dâng [ G7 ] vạn lời tán [ Cm ] dương [ F ] ___ và đừng [ Bb ] quên lãng phúc [ Eb ] ân [ D7 ] của [ Gm ] Ngài.

2. Lỗi lầm của [ Eb ] tôi Chúa [ Dm ] khoan hồng thứ [ Gm ] tha___ [ G7 ] ___. Mọi ô [ Cm ] nhơ Chúa [ F7 ] cất khỏi xác [ Bb ] thân [ D7 ] ___. Ngài thương cứu [ Gm ] vớt ra [ G7 ] khỏi mồ tối [ Cm ] tăm [ F ] ___, và ban ân [ Bb ] phúc chứa [ Eb ] chan [ D7 ] tâm [ Gm ] hồn.

3. Tim Ngài bao [ Eb ] dung mãi [ Dm ] muôn đời xót [ Gm ] thương___ [ G7 ] ___. Ngài khoan [ Cm ] nhân luôn [ F7 ] hết lòng thứ [ Bb ] tha [ D7 ] ___. Ngài không xét [ Gm ] đoán theo [ G7 ] tội tình của [ Cm ] ta [ F ] ___, và không thanh [ Bb ] toán xứng [ Eb ] bao [ D7 ] lỗi [ Gm ] lầm.

4. Khung trời mênh [ Eb ] mông cách [ Dm ] xa tựa bốn [ Gm ] phương___ [ G7 ] ___. Tội nơi [ Cm ] ta Chúa [ F7 ] ném thật rất [ Bb ] xa [ D7 ] ___. Tình Yêu như [ Gm ] chính thân [ G7 ] phụ gìn giữ [ Cm ] con [ F ] ___, Ngài luôn thương [ Bb ] đến những [ Eb ] ai [ D7 ] tôn [ Gm ] thờ.

Cùng tác giả Tường Ân

Này hỡi chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca khen Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con, và xin chiếu rọi ánh quang để mọi người thấy đường lối Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài.
Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu vớt con. Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con, Người dẫu không để ác nhân khinh khi nhạo báng.
Nguyện thương con Chúa ơi theo lòng từ bi của Ngài, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin vì tình xưa mà thương xót con, hãy dung tha muôn vàn lỗi lầm.
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha. Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.