Chúa là Đấng phục sinh

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Một buổi [ G ] sáng tinh mơ khi bầu [ C ] trời còn chưa ló [ Bm ] dạng [ E7 ] . Ma - ri - [ Am ] a Ma - da - le - na đi ra mộ [ Dsus4 ] Chúa [ D7 ] . Bà trông [ G ] thấy tảng đá đã được [ Am ] lăn ra khỏi cửa [ C ] mồ [ E7 ] . Lòng lo [ Am ] âu hoang mang không nhận [ D7 ] biết Chúa đã sống [ G ] lại [ G7 ] .

ĐK. Lạy [ C ] Chúa! Ngài chính là Đấng Phục [ G ] Sinh trần thế mừng hát hiển [ Am ] vinh loan tin Ngài đã chiến [ D ] thắng [ G7 ] . Lạy [ C ] Chúa! Ngài chính là Chúa tình [ G ] yêu rạng chiếu sự sáng phục [ D7 ] sinh cho con đức tin sáng [ G ] ngời.

2. Hòa muôn [ G ] tiếng tung hô ca khải [ C ] hoàn Ngài đã sống [ Bm ] lại [ E7 ] . Vang lên [ Am ] câu: Al - le - lu - ia! Uy danh lững [ Dsus4 ] lẫy [ D7 ] . Ngài chiến [ G ] thắng sự chết đem tình [ Am ] yêu minh chứng cho [ C ] đời [ E7 ] . Để muôn [ Am ] nơi tin yêu Chúa là [ D7 ] Đấng mến thương con [ G ] người [ G7 ] .

3. Nguyện xin [ G ] Chúa cho con suốt một [ C ] đời niềm tin vững [ Bm ] vàng [ E7 ] . Trong gian [ Am ] nan hay bao phong ba cho con bền [ Dsus4 ] chí [ D7 ] . Làm nhân [ G ] chứng vì Chúa đã phục [ Am ] sinh chiến thắng tử [ C ] thần [ E7 ] . Ngài xua [ Am ] tan đêm đen sự [ D7 ] sáng chiếu soi gian [ G ] trần [ G7 ] .

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Bánh bởi trời ban tặng cho đời, là Mình Máu Thánh của Đức Ki-tô. Bánh tinh tuyền khơi sức siêu huyền, là thần lương dưỡng nuôi đoàn chiên
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Tôi chúc tụng Chúa miệng tôi tán dương chẳng ngơi. Hồn tôi Chúa cho vinh dự bạn nghèo nào hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây