Chúa đã đối xứ đại lượng - tv 125

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ F ] Chúa đã [ Dm7 ] đối xử đại lượng [ Gm ] với chúng [ C7 ] con, [ F ] nên chúng [ Dm ] con mừng [ F ] rỡ [ C7 ] hân [ F ] hoan.

1. Khi Chúa đưa dân Si - [ Gm ] on bị bắt trở [ Am ] về [ Dm ] ___. Thì chúng [ C ] con như trong [ C7 ] mơ sống trong mừng [ F ] rỡ [ Am ] ___. Môi chúng [ D7 ] con ôi vui [ Gm ] thay sáng tươi nụ [ C ] cười [ Dm ] ___. Và lưỡi [ C ] con bao hân [ C7 ] hoan thốt lên thành [ F ] lời.

2. Dân chúng nay trong nhân [ Gm ] gian đang nói nhau [ Am ] rằng [ Dm ] ___: “Kìa Chúa [ C ] ta luôn ra [ C7 ] tay đối xử rộng [ F ] rãi [ Am ] ___. Chúa chúng [ D7 ] ta yêu thương [ Gm ] ta đối xử đại [ C ] lượng.” [ Dm ] ___ Vậy chúng [ C ] con ban hân [ C7 ] hoan sướng vui chan [ F ] hòa.

3. Xin Chúa thương hãy ra [ Gm ] tay đổi số phận [ Am ] này [ Dm ] ___, của chúng [ C ] con như bao [ C7 ] nhiêu suối nơi miền [ F ] Nam [ Am ] ___. Cho những [ D7 ] ai gieo trong [ Gm ] đau thương, vương lệ [ C ] sầu [ Dm ] ___, thì sẽ [ C ] gặt trong hân [ C7 ] hoan, sướng vui tưng [ F ] bừng.

4. Mang thóc đi, đi gieo [ Gm ] trên ruộng lúa của [ Am ] mình [ Dm ] ___. Kìa thế [ C ] nhân lê đôi [ C7 ] chân bước đi mà [ F ] khóc [ Am ] ___. Nhưng khác [ D7 ] thay hôm nay [ Gm ] đây khi trên đường [ C ] về [ Dm ] ___, lòng sướng [ C ] vui tay ôm [ C7 ] mang bó lúa thơm [ F ] vàng.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Chiên của Ta thìnghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta. Ta cho chúng được sống muôn năm, không bao giờ để cho hư mấtKhông một ai để bị cướp đi, mà bị cướp khỏi chính tay Ta.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự một mình Thiên Chúa với một niềm vui chất ngất. Người hỡi hãy mau thờ lạy, quỳ trước Thánh Nhan của Ngài.
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, Ngài giải thoát con. Và Ngài không cho quân thù sẽ sướng vui về con.
Chúa hiện đến giữa các ông trong cơn lo sợ Căn phòng kín các môn sinh hội họp khuya sớm. Xòe bàn tay dấu đinh vẫn còn, cạnh nương long máu vẫn tươi hồng lời bình an Chúa gởi trao tới.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.