Chúa đã ban cho anh em

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đk. Chúa [ G ] đã ban cho anh [ D ] em muôn [ Bm ] vàn hồng ân chứa [ A ] chan. [ Em ] Thì này đây anh [ Am ] em hãy biết cho [ D ] đi, cho đi chẳng tính toán [ Bm ] gì, với lòng yêu [ Em ] thương với trái tim quảng [ A ] đại. Vì Thiên [ D ] Chúa Đấng công [ F#m ] minh phán xét công [ Bm ] bình rất mực thẳng [ Em ] ngay, những lời [ D ] nói việc [ Bm ] làm và những nghĩ [ Em ] suy. Mà [ A ] ta đã sống trên [ F ] đời. Ai [ Em ] ơi lắng nghe lời [ A ] Chúa và thực [ A7 ] thi ý Chúa người [ D ] ơi.

1. Đừng chôn vùi ơn thiêng của [ F#m ] Chúa, nhưng [ A ] ta hãy làm trổ [ D ] sinh hoa trái thiêng liêng giữa cuộc trần [ A ] ai. Vì sống [ D ] đạo chính là sống tình yêu [ A ] thương bác ái cho [ D ] đi, để nhận [ F#m ] ra Chúa đang hiện [ Bm ] diện, trong cuộc [ A7 ] đời và trong mỗi con [ D ] người.

2. Trần gian này qua đi thật [ F#m ] mau, bao [ A ] nhiêu danh lợi phù [ D ] hoa phú quý cao sang sẽ chẳng là [ A ] chi. Hãy kiếm [ D ] tìm Nước Trời vững bền thiên [ A ] thu mãi mãi không [ D ] ngơi, vì Thiên [ F#m ] Chúa vẫn luôn phù [ Bm ] trì, cho ai [ A7 ] người hằng khao khát Nước [ D ] Trời.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.