chỗ dung thân - tv 31

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa [ G ] là, là [ Em ] chỗ dung [ Am ] thân. [ D ] ___ Chúa cho tôi [ Em ] khỏi mọi [ C ] điều [ D7 ] khổ [ G ] nguy.

1. Phúc [ Em ] thay cho [ Am ] ai được tha thứ lỗi [ D7 ] lầm. [ G ] ___ Lỗi phạm của [ Em ] ngươi được ơn tha [ D7 ] thứ lấp [ G ] che. [ Bm ] ___ Phúc [ Em ] thay ngươi [ Am ] không bị tráchh cứ lỗi [ D7 ] lầm. [ G ] ___ Trong lòng của [ Em ] ngươi thì luôn không [ D7 ] có mưu [ G ] gian.

2. Chính [ Em ] tôi xưng [ Am ] ra mọi bao lỗi tôi [ D7 ] phạm. [ G ] ___ Lỗi lầm của [ Em ] tôi từ đây không [ D7 ] giấu giếm [ G ] chi. [ Bm ] ___ Nói [ Em ] ra “Con [ Am ] xin tự thú hết với [ D7 ] Ngài". [ G ] ___ Ác độc của [ Em ] tôi được Ngài tha [ D7 ] thứ cho [ G ] tôi.

3. Hãy [ Em ] vui, vui [ Am ] lên về bao nỗi vui [ D7 ] mừng. [ G ] ___ Ai người hiền [ Em ] nhân nào ta mau [ D7 ] hãy sướng [ G ] vui. [ Bm ] ___ Hãy [ Em ] vui, hân [ Am ] hoan mừng thấm thiết trong [ D7 ] Ngài. [ G ] ___ Ai người lòng [ Em ] ngay nào ta lên [ D7 ] tiếng reo [ G ] mừng.

 

Cùng tác giả Viễn Xứ

Lạy Chúa! Là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là dũng lực con con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là đá tảng là chiến lũy, là cứu tinh đời con.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Ôi Thiên Chúa xin cứu sống tôi bằng Danh Ngài. Dùng quyền uy mà phán quyết mọi điều cho tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Này tôi đây xin Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, và Ngài thương nghe lời tôi đêm ngày kêu khấn.
Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.