cho đi bằng cả tấm lòng

-

Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Bà góa [ Am ] nghèo bỏ hai đồng [ D ] thôi nhưng bà [ E7 ] đã bỏ hết gia [ Am ] tài. Bọn giả [ Em ] hình áo thụng vái [ Am ] nhau như kinh [ D ] sư ưa ngồi chỗ [ Am ] cao, lo cho [ D ] thân chẳng màng tới [ Esus4 ] ai.

[ E7 ] ĐK. Xin cho [ Am ] con biết cho [ G ] đi với cả tấm [ C ] lòng, biết cho [ Dm ] đi không hề toan [ E ] tính. Vì của [ C ] cho không bằng cách [ G ] cho nên cho với [ Dm ] cả tấm lòng rộng [ E7 ] mở chân [ Am ] tình.

2. Trọng tâm [ Am ] tình biết sống chiều [ D ] sâu không hình [ E7 ] thức phù du bên [ Am ] ngoài. Đừng lo [ Em ] sợ sẽ bị mất [ Am ] đi nhưng khi [ D ] cho sẽ được gấp [ Am ] trăm, không so [ D ] đo ít nhiều với [ Esus4 ] ai.

3. Hãy chân [ Am ] thành biết luôn sẻ [ D ] chia cho người [ E7 ] khác là quên thân [ Am ] mình. Đừng đo [ Em ] lường giá trị thế [ Am ] nhân cho bao [ D ] nhiêu cũng là của [ Am ] cho, Chúa chỉ [ D ] muốn hiến trọn trái [ Esus4 ] tim.

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.