các ngươi sẽ hân hoan

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Các [ C ] ngươi sẽ hân [ Dm ] hoan múc [ C ] nước nơi [ G7 ] suối Đấng cứu [ C ] độ.

1. [ G7 ] Đây chính là Thiên [ C ] Chúa Đấng đã cứu độ [ Em ] tôi. [ G ] Có Chúa là sức [ C ] mạnh tôi [ Am ] còn hãi sợ [ Dm ] chi? [ G ] Tôi mãi hoài ngợi [ C ] khen. [ Dm ] Chúa cứu độ  đời tôi [ G ] tôi. [ E7 ] Tôi hoan hỷ vui [ Am ] mừng múc nước [ F ] tận nguồn [ G ] ơn cứu [ C ] độ.

2. [ G7 ] Hãy cẩm tạ Đức [ C ] Chúa khẩn cầu với Thánh [ Em ] Danh. [ G ] Loan vĩ nghiệp của [ C ] Người cho [ Am ] toàn cõi trần [ Dm ] gian. [ G ] Danh Chúa thật vinh [ C ] sáng, [ Dm ] phép tắc Người quyền [ G ] năng. [ E7 ] Muôn vua chúa gian [ Am ] trần phải quy [ F ] phục quyền [ G ] uy của [ C ] Người.

3. [ G7 ] Hãy hát mừng Thiên [ C ] Chúa Đấng tạo tác bao kỳ [ Em ] công. [ G ] Khấp thế gian quy [ C ] phục uy [ Am ] quyền Chúa [ Dm ] toàn năng. [ G ] Hãy reo hồ mừng [ C ] rỡ. [ Dm ] Đấng Thánh của Si - [ G ] on. [ E7 ] Đức Chúa của Ích - [ Am ] diên rất oai [ F ] hùng và [ G ] luôn vĩ [ C ] đại.

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Hãy đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tình yêu Chúa mời gọi con mở lòng thống hối. Phận tội lỗi con về đây quỳ dưới chân Ngài. Từng giọt nước mắt con rửa chân Chúa, từng sợi tóc khô lau sạch chân Chúa
Xin Chúa cất khỏi con mọi lắng lo bên ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm theo điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình đến điều người ta nói hay nghĩ về con.
Chúa chính là người Cha nhân ái, rộng vòng tay từ ái vô bờ, bao năm qua Ngài ngóng con về, mà lòng con, chẳng thấu tình Cha. Chúa vẫn chờ người con hoang đàng
Vì đã yêu mến nhiều, nên đã được tha thứ nhiều. Dù tội biết bao nhiêu, nhưng tình yêu xoá hết mọi điều. Dù tội có bao nhiêu nhưng lòng Chúa vẫn thương yêu.
Có người phụ nữ tội lỗi khóc lóc với lòng ăn năn, lấy dầu thơm lau chân Chúa xin tha sạch những lỗi lầm. Chúa từ nhân đã phán rằng: con được tha hết con ơi! Ra đi an bình con nhé lòng tin đã cứu con thôi.