ca tiếp liên lễ Chúa Phục Sinh

-

Giang Tâm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Giang Tâm

 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :07/06/2023 01:06:51
 • Lượt xem :72
 • Tone chính :F
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa phục sinh
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Nào tín [ F ] hữu ca mừng hỷ [ Am ] hoan Đức Ki - [ Bb ] tô chiên [ F ] lễ [ G ] Vượt [ C ] Qua Chiên [ Gm ] Con máu đổ chan [ A ] hòa, [ Dm ] cứu bầy chiên [ C7 ] lạc chúng [ F ] ta [ C ] về [ F ] đàn.

2. Vị Cứu [ F ] Thế vô tội trong [ Am ] trắng đã đứng Bb]ra giải [ F ] gỡ [ G ] giao [ C ] hòa tội [ Gm ] nhân cùng với Chúa [ A ] Cha, [ Dm ] sum họp vui [ C7 ] vầy một [ F ] nhà [ C ] Cha [ F ] con.

3. Sự sống [ F ] chiến giao cùng sự [ Am ] chết đã giao Bb]tranh khai [ F ] diễn [ G ] diệu [ C ] kì Chúa sự [ Gm ] sống tuy đã chết [ A ] đi, [ Dm ] nhưng hằng sống [ C7 ] và hiển [ F ] trị [ C ] uy [ F ] linh.

4. Ma - ri - [ F ] a, hãy thuật lại [ Am ] đi đã thấy Bb]gì trên [ F ] quãng [ G ] đường [ C ] đi? Tôi đã [ Gm ] thấy mồ trống của [ A ] Người, [ Dm ] Đấng đã sống [ C7 ] lại hiển [ F ] vinh [ C ] khải [ F ] hoàn.

5. Và tôi [ F ] thấy thiên thần làm [ Am ] chứng y phục [ Bb ] Người khăn [ F ] xếp [ G ] một [ C ] nơi. Giê - [ Gm ] su chính ánh hy [ A ] vọng, [ Dm ] đón  đợi các [ C7 ] ngài ở [ F ] Ga - [ C ] li - [ F ] lê.

6. Đoàn con [ F ] vững tin tựa sắt [ Am ] đá Đức Ki - Bb]tô Đấng [ F ] đã [ G ] phục [ C ] sinh.Tâu [ Gm ] Vua chiến thắng hiển [ A ] vinh, [ Dm ] chúng con xin [ C7 ] Người dủ [ F ] tình [ C ] xót [ F ] thương.

 

Cùng tác giả Giang Tâm

Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Xác đất vật hèn phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió
Nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân.
Niềm hy vọng hằng sống sáng soi trong tâm hồn tôi, nung nấu trong trái tim tôi: Là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây