ca mừng ơn cứu độ

-

Giang Tâm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Giang Tâm

 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :03/06/2023 05:06:16
 • Lượt xem :130
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa phục sinh
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Trần [ Dm ] gian sống dưới ách [ A ] nô lệ, Tội [ Dm ] tình u mê đắm [ F ] đuối. Nhờ [ Gm ] Chúa, Ngài đã chết [ Eb ] Thập hình khổ đau cứu [ Edim ] nhân loại hoà giải với [ A7 ] Cha.Và [ Dm ] đây Ngài đã sống [ A ] lại rồi, Mở [ Dm ] ra một kỷ nguyên [ F ] mới. Nhờ [ Gm ] Chúa, Ngài đã cứu [ Eb ] gian trần, Đập tan ách [ Edim ] tử thần, lừng vang chiến [ A7 ] công.

ĐK: [ D ] Nên ta hãy [ A ] ca mừng ơn cứu [ D ] độ mà Đức Ki - [ Em ] tô đã mang [ A7 ] đến. [ D7 ] Người là ánh [ G ] sáng, xua tan [ Em ] đi bóng tối lỗi [ A ] tội __ [ D7 ] __ [ G ] . Al - le - lu - [ Em ] ia! __ [ A7 ] __ [ D ] Nào [ D7 ] ta cùng [ G ] dâng Chúa một bài [ Em ] ca [ A7 ] tạ [ D ] ơn.

2. Đoàn [ Dm ] con giờ đây sáng [ A ] hy vọng, Được [ Dm ] Ngài ban ơn giải [ F ] thoát. Vì [ Gm ] Chúa, Ngài đã sống [ Eb ] lại rồi, Đoàn con hát chung [ Edim ] lời, ngợi khen Thánh [ A7 ] Danh. Và [ Dm ] đây, nguyện xin Đấng [ A ] khải hoàn, Dủ [ Dm ] thương ban ơn cứu [ F ] rỗi. Vì [ Gm ] Chúa, Ngài đã sống [ Eb ] lại rồi, Và vinh hiển [ Edim ] muôn đời, bên hữu Chúa [ A7 ] Cha

3. Bài [ Dm ] ca đoàn con hát [ A ] vang trời, Bài [ Dm ] ca xua tan bóng [ F ] tối. Bài ca mừng ơn Chúa [ Eb ] cứu độ, Được ơn sống muôn [ Edim ] đời, được ơn tái [ A7 ] sinh. Và [ Dm ] đây bài ca ấy [ A ] đi cùng đoàn [ Dm ] con giữa đời nhân [ F ] thế. Và [ Gm ] sẽ được vang đến [ Eb ] muôn đời, Ở trên Nước [ Edim ] Thiên Đàng, đời đời hỷ [ A7 ] hoan.

Coda: Al - le - lu - [ G ] ia! Al - [ A7 ] le - lu - [ D ] ia!

Cùng tác giả Giang Tâm

Đồi Can - vê chiều nao loang máu, Con Thiên Chúa đã hy sinh thập hình để cứu thoát thế nhân bao tội tình. Vì yêu con Chúa đã hiến mình.
Một chiều Tình Yêu dâng cao. Một chiều Tình Yêu lên ngôi. Một chiều Tình Yêu giang tay. Ôm ấp nhân loại bơ vơ lạc lối.
Bao năm trong cuộc sống nhiều lần tim con khát khao tình yêu bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay tràn muôn lối
Tình Chúa mãi mến yêu con dù con sa ngã bao phen đời con đã lắm buông trôi, biết đâu tựa nương đến nơi tình Chúa khoan dung.

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây