bước vào

-

Xuân Kính

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Bước [ F ] vào, bước vào nơi thánh cung [ C7 ] ___. Niềm vui cao [ F ] dâng [ Gm ] ngút [ C7 ] bay [ F ] chín [ C ] từng [ C7 ] ___. Bước [ F ] gần, bước gần trước thánh nhan [ C7 ] ___. Hồn con sung [ F ] sướng hát [ C7 ] câu ca [ F ] mừng.

1. [ Bb ] Chúa là [ G7 ] Đấng con bao chờ [ C ] mong [ F ] ___. Giờ đây con [ Am ] đến tìm [ D7 ] nơi náu [ Gm ] nương [ C ] ___. [ Bb ] Sống gần [ G7 ] Chúa con quên sầu [ C ] thương [ F ] ___. Niềm vui chan [ Am ] chứa tình yêu [ C7 ] Chúa khôn [ F ] lường.

2. [ Bb ] Chúa mạch [ G7 ] sống của bao tuổi [ C ] xanh [ F ] ___. Niềm vui phơi [ Am ] phới, niềm [ D7 ] vui thắm [ Gm ] xinh [ C ] ___. [ Bb ] Hướng về [ G7 ] Chúa như mong bình [ C ] minh [ F ] ___. Hồn ai khao [ Am ] khát tìm thấy [ C7 ] ánh xuân [ F ] tình.

3. [ Bb ] Chúa hạnh [ G7 ] phúc ở trên trần [ C ] ai [ F ] ___, từ đây con [ Am ] muốn ở [ D7 ] bên Chúa [ Gm ] thôi [ C ] ___. [ Bb ] Giữa cuộc [ G7 ] sống bao nhiêu rủi [ C ] may [ F ] ___, cậy trông nơi [ Am ] Chúa hồn con [ C7 ] sẽ vui [ F ] hoài.

Cùng tác giả Xuân Kính

Vào mùa đông ấy Ngôi Hai Chúa sinh ra đời. Nằm trong hang đá vâng theo ý Cha trên trời. Chỉ vì trần thế cho nên Ngài đã hiến mình. Vì yêu thương thế gian sống trong tội khiên
Bước vào tiền đình Nhà Chúa. Tâm tư con thảnh thơi. Bước vào cung điện của Ngài. Ngợi ca khen Chúa Trời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.