Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm
Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết, như dòng sông
21/04/2015 02:04:57
am
Con luôn tin rằng, tình Ngài thương con không bờ không bến
21/04/2015 02:04:10
am
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉngơi
17/04/2015 09:04:06
Dm
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm
16/04/2015 06:04:39
G
Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
16/04/2015 06:04:49
Am
Cảm tạ Chúa đã ban cho con Ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ, dạt dào dòng sữa thơm từ vành nôi.
13/04/2015 08:04:18
Em

ÐK: Ngàn tin yêu hôm [F]nay Chúa xuống trên đôi [Gm]tay. Thắp sáng cung lòng [C7]say ngời lên thương [F]mến.
Ngàn tin yêu hôm [F]nay Chúa xuống trên đôi [Gm]tay. Ðốt cháy tim hồng [C7]con nồng ấm tâm [F]hồn [Bb].

1. Xin đôi chân con nở hoa tình [F]yêu thương đi về muôn [Gm]phương gieo [C7]Tin Mừng tươi [F]sáng [Bb].
Xin đôi tay con nối xa vòng [F]tay đang ôm tròn nhân [Gm]gian, ca [C7]vang lời chúc [F]khen.

2. Xin đôi môi vang tiếng ca tụng [F]Gia - vê, trên đồi Can - [Gm]vê dâng [C7]Con Một cứu [F]thế [Bb].
Xin cho tim con biết yêu người [F]chung quanh, Như bản thân [Gm]con yêu [C7]không hề dối [F]gian.

3. Xin đôi tai con lắng nghe tình [F]miên man rũ đời con [Gm]hoang mau [C7]quay về tươi [F]sáng [Bb].
 Xin đôi mi con ngước lên tình [F]cao sang, trông chờ vinh [Gm]quang Cha [C7]ban tràn thánh [F]ân.

4. Xin đôi tai con biết nghe lời [F]Tin Vui, thật lòng ăn [Gm]năn lui [C7]xa đời tăm [F]tối [Bb].
Xin đôi mi con ngước lên trời [F]cao sang, trông chờ vinh [Gm]quang Chúa [C7]đã từng hứa [F]ban.