Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là đường sáng soi, dẫn đưa con qua chốn gian trần. Đường đời gian truân, gập ghềnh gian nguy, lạc chìm trong đêm tối Cha ơi! Biết tìm đâu ủi an giữa gian trần u tối bao ngày.
27/04/2024 07:04:53
G
Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
23/04/2024 08:04:59
D
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Thế giới đang nhảy múa, vui mừng trong lể tạ ơn
04/05/2015 10:05:52
A
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm
Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết, như dòng sông
21/04/2015 02:04:57
am
Con luôn tin rằng, tình Ngài thương con không bờ không bến
21/04/2015 02:04:10
am
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉngơi
17/04/2015 09:04:06
Dm
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm
16/04/2015 06:04:39
G
14/09/2021 03:09:29
364
0

ĐK. Này đoàn [ Am ] con [ F ] sướng vui cùng ca [ C ] mừng, Mẹ vinh [ Am ] hiển Mẹ nhân [ E ] ái [ Am ] .
Là vinh [ Dm ] quang Thiên Đình ngàn [ F ] đời, là máng [ G ] chuyển muôn [ B7 ] ơn xuống cho mọi [ Bm ] người, khắp mọi [ Am ] nơi.

1. Mẹ đẹp [ Am ] như đóa hoa [ C ] hồng tỏa ngàn [ F ] thương [ A7 ] . Mẹ như [ Dm ] ánh sao [ E7 ] mai [ Am ] soi lối cho trần [ E ] gian [ E7 ] .
Mẹ là [ Am ] như cửa Thiên [ C ] Đình mở rộng [ F ] luôn [ A7 ] . Đoàn con [ Dm ] đến nương [ C ] thân [ F ] Mẹ chở [ E7 ] che vẹn [ Am ] toàn.

2. Từ ngàn [ Am ] xưa Chúa Thiên [ C ] Đình đã dủ [ F ] thương [ A7 ] . Chọn Trinh [ Dm ] Nữ khiêm [ E7 ] cung [ Am ] nên Mẫu Thân hiển [ E ] vinh [ E7 ] .
Từ trời [ Am ] cao cúi xin [ C ] Mẹ tỏa hồng [ F ] ân [ A7 ] . Phù giúp [ Dm ] chúng con [ C ] luôn [ F ] không nhiễm [ E7 ] vương tội [ Am ] tình.

3. Mẹ ủi [ Am ] an những tâm [ C ] hồn nặng sầu [ F ] đau [ A7 ] . Mẹ nên [ Dm ] chốn nương [ E7 ] thân [ Am ] cho hết những tội [ E ] nhân [ E7 ] .
Mẹ cầu [ Am ] cho giáo dân [ C ] được vững niềm [ F ] tin [ A7 ] . Mẹ vinh [ Dm ] sáng cao [ C ] quang [ F ] như ánh [ E7 ] trăng dịu [ Am ] hiền.

4. Mẹ đồng [ Am ] công cứu nhân [ C ] loại khỏi trụy [ F ] sa [ A7 ] . Mẹ ban [ Dm ] phát muôn [ E7 ] ơn [ Am ] cho những ai thành [ E ] tâm [ E7 ] .
Này đoàn [ Am ] con trước ngai [ C ] Mẹ cùng hòa [ F ] ca [ A7 ] . Ngơi khen [ Dm ] Đức Trinh [ C ] Vương [ F ] lòng mến [ E7 ] thương hải [ Am ] hà.