từ vực thẳm

- Kim Long
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Kim Long
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :21/05/2023 03:05:27
 • Lượt xem :25
 • Tone chính :Gm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :cầu hồn
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [Gm]Từ vực thẳm trầm luân, con than [D]van con cầu [Gm]khấn. Xin thương [F]nghe ôi lạy [Bb]Chúa! [D]Năm tháng mỏi mòn trôi, bừng bừng [Cm]lửa hồng luôn nung [Gm]nấu, ngợp lút [D7]bao thống khổ ưu [Gm]sầu.

1. Như hoang địa khô [Bb]cằn, hằng [Cm6]ngóng trông trời [D7]mưa, giống những [Gm]người lính canh [Eb]đợi ánh dương miệt [D]mài. [Gm]Như nai tìm khe [D]suối, hồn [F]con trông mong [Bb]Chúa. Nếu Chúa [Eb]chẳng đoái thương [D7]con biết nhờ cậy [Gm]ai?

2. Ôi thân phận lưu [Bb]đày, nào [Cm6]biết kêu cầu [D7]ai. Phút phút [Gm]hằng ngước trông [Eb]mà những luôn nghẹn [D]lời. [Gm]Ôi muôn lạy Thiên [D]Chúa, Ngài [F]khoan dung nhân [Bb]ái. Nếu chấp [Eb]tội Chúa ơi, [D7]ai đứng được thảnh [Gm]thơi.

3. Con trông nhờ công [Bb]nghiệp mà [Cm6]Chúa thương lập [D7]xưa. Máu thánh [Gm]làm lễ dâng [Eb]rửa vết nhơ tội [D]tình. [Gm]Con hy vọng nơi [D]Chúa, nguồn [F]yêu thương chan [Bb]chứa. Cứu thoát [Eb]vực đớn đau, [D7]ban phúc thật hiển [Gm]vinh.

Cùng tác giả Kim Long

Nếu Chúa là mặt trời con mong làm Trái đất. Nếu Chúa là Trái đất con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh Trái đất, làm Trái đất xoay quanh Mặt Trời.
Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi nay con tàn hơi sức.
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím mầu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình
Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa.
Từ vực sâu tăm tối con thiết tha, con thiết tha kêu lên cùng Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! xin lắng nghe lời con van nài.

Cùng chuyên mục cầu hồn

Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời. Tôi đã nhận được lệnh ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em
Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi Lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa.
Từ vực sâu tăm tối con thiết tha, con thiết tha kêu lên cùng Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! xin lắng nghe lời con van nài.
Từ vực sâu con nài van Chúa, nguyện Chúa lắng nghe lời con kêu khấn. Xin Chúa chiếu soi, Chúa chiếu soi ánh sáng muôn đời chiếu soi muôn đời.
Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện Chúa lắng nghe tiếng con khẩn nài. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai người đứng vững.