từ khi Ngài đến với tôi

- Hải Triều
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] ___ Từ khi Ngài [ D7 ] đến với [ Gm ] tôi loài [ C ] hoa biết nhoe miệng [ Dm ] cười. Từ khi Ngài [ Bb ] đến với [ Am ] tôi chim [ C7 ] hót líu lo thật [ F ] vui nghe như [ Dm ] ___ mùa xuân đến [ Gm6 ] rồi trời hồng tươi [ A ] mới gió xuân nhẹ [ A7 ] lơi.
[ Dm ] ___ Từ khi Ngài [ D7 ] đến với [ Gm ] tôi đời [ C ] dâng khúc ca đầy [ Dm ] vơi. Tình yêu nồng [ Bb ] ấm hiến [ Am ] dâng xinh [ C7 ] thắm nét môi cười [ F ] vui nghe trong [ Dm ] ___ hồn xuân sáng [ Gm6 ] ngời tuổi đời yêu [ A7 ] dấu mến thương lên [D,]màu.

1. Cho [ C7 ] dù thuyền [ F ] trôi dạt giữa ba [ Bb ] đào ngàn trùng sóng [ Gm ] xô còn xa bến [ C ] bờ. Lòng [ F ] vẫn tin yêu như trẻ [ Gm ] thơ: đời [ Bb ] ta luôn có [ A7 ] Chúa.

2. Cho [ C7 ] dù rừng [ F ] thông rụng lá trên [ Bb ] ngàn biển cạn suối [ Gm ] khô màu hoa úa [ C ] tàn. Lòng [ F ] vẫn tin yêu như trẻ [ Gm ] thơ: đời [ Bb ] ta luôn có [ A7 ] Chúa.

3. Cho [ C7 ] dù ngàn [ F ] năm vật đổi sao [ Bb ] dời tình người chóng [ Gm ] phai người xa cách [ C ] người. Lòng [ F ] vẫn tin yêu như trẻ [ Gm ] thơ: đời [ Bb ] ta luôn có [ A7 ] Chúa.

4. Cho [ C7 ] dù nặng [ F ] vai Thập giá đường [ Bb ] dài đời là khổ [ Gm ] đau triền miên kiếp [ C ] sầu. Lòng [ F ] vẫn tin yêu như trẻ [ Gm ] thơ: đời [ Bb ] ta luôn có [ A7 ] Chúa.

Cùng tác giả Hải Triều

Lạy Chúa Trời phân xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát người tà gian, vì Ngài là Chúa bảo vệ con.
Mừng vui lên hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy mau tề tựu cả về, những ai luôn yêu mến thành hỉ hoan ta về. Thật là vui khi thiên hạ bảo tôi
Trời cao hỡi hãy gieo sương gội đồng khô. Ngàn mây ơi xin đổ mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra cho nẩy mầm ơn cứu độ
Mừng vui lên anh em ơi! Chúa chúng ta đã gần đến rồi. Cùng mừng vui, nào cùng mừng vui lên anh em ơi!
Lạy Chúa! Con tin tưởng nơi Ngài , con trông cậy nơi Ngài. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của con, con nâng hồn lên tới Chúa.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
Một tình yêu cao ngất, một tình yêu lớn lao. Một tình yêu đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Cứu chuộc nhân thế Ngài chịu chết đớn đau khổ hình