từ bây giờ cho đến ngàn thu

- Oanh Sông Lam
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Từ bây [Gm]giờ cho [Eb]đến ngàn [Gm]thu. Con hát [Bb]ca [Gm]và tán [Cm]dương, [Eb]tình Chúa [F]thương như đại [Cm]dương bao [Gm]la.

1. Tình Chúa [F]thương cho lòng [Eb]con dạt [D]dào, [Gm]tình Chúa [F]thương như đại [Eb]dương bát [D]ngát, [Cm]như nắng [Bb]ấm, như ánh lửa bếp [D]hồng, [Gm]làm cho [Eb]con sẽ ngất [D7]ngây trong [Gm]lòng.

2. Ngày tháng [F]năm tôi hằng [Eb]mơ một [D]điều. [Gm]Ngày với [F]đêm tôi cầu [Eb]xin thắm [D]thiết. [Cm]Là xứng [Bb]đáng vui sống nhà Chúa [D]Trời, [Gm]phụng sự [Eb]Chúa phúc cho [D7]tôi suốt [Gm]đời.

3. Được sống [F]vui trong nhà [Eb]Chúa một [D] ngày. [Gm]Còn phúc [F]hơn ở trấn [Eb]gian mãi [D]mãi. [Cm]Nơi Chúa [Bb]có muôn ánh lửa sáng [D]ngời. [Gm]Ngàn ân [Eb]phúc xuống cho [D7]tôi suốt [Gm]đời.

4. Được Chúa [F]ban ân tình [Eb]thánh diệu [D]vời, [Gm]được sống [F]vui trong tình [Eb]thương đắm [D]đuối. [Cm]Xin Chúa [Bb]dắt con đến nguồn suối [D]lành [Gm]và xin [Eb]Chúa dẫn [D7]con đi đến [Gm]cùng.

Cùng tác giả Oanh Sông Lam

Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Bàn tay con nhỏ bé biết lấy chi tiến dâng lên Ngài ? Đọng trên tay giọt sương là công sức tháng năm miệt mài. Nguyện dâng lên Ngài đây những trái tim chứa chan tình yêu.
Từng giọt rượu nho bánh thơm xin tiến lên Ngài. Nguyện xin Chúa thương nhận lễ dâng trót tâm tình mến yêu Ngài. Và này đoàn con Chúa thương khơi mối chân tình.
Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trần gian khô héo mong Chúa đến đổi đời cho niềm tin sáng ngời khắp nơi.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
Kính tiến lên Ngài,của lễ đơn sơ. Tấm bánh tinh tuyền,rượu quí nho thơm. Là sức lao công,miệt mài nắng mưa, là những hy sinh cùng ngày tháng qua,con xin dâng.