trong tình Chúa quan phòng

-

Phanxicô

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Am ] Trong tình [ C ] Chúa [ E7 ] quan [ Am ] phòng, [ Dm ] không [ E7 ] [ Am ] [ G ] [ C ] nghĩa, [ F ] chẳng có [ E7 ] gì hư [ Am ] hao.

1. Sợi tóc con rụng [ C ] xuống, sợi [ F ] tóc rơi sau [ G ] è, con [ Am ] chim khuyên nhặt [ Dm ] về, làm tổ trên cành [ E ] cao. Sợi [ Am ] tóc con rụng xuống tưởng vô [ E ] tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền [ Am ] linh.

2. Thập Giá trong cuộc [ C ] sống, Thập [ F ] Giá như đọa [ G ] đày, nhưng [ Am ] đau thương từng [ Dm ] ngày, bừng nở hoa phục [ E ] sinh. Thập [ Am ] Giá trong cuộc sống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền [ Am ] linh.

3. Đời sống con từng [ C ] lúc, thành [ F ] biết bao đêm [ G ] ngày, nhưng [ Am ] mai sau nhìn [ Dm ] lại, hiểu nghĩa của thời [ E ] gian. Đời [ Am ] sống con từng lúc tưởng vô [ E ] tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền [ Am ] linh.

4. Này lá cây rụng [ C ] xuống, rụng [ F ] lá xanh lá [ G ] vàng, nhưng [ Am ] xem trong lụi [ Dm ] tàn, bừng sáng lên ngày [ E ] mai. Này [ Am ] lá cây rụng xuống tưởng vô [ E ] tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền [ Am ] linh.

5. Đời sống con nhờ [ C ] Chúa, ngày [ F ] tháng luôn êm [ G ] đềm, như [ Am ] trong tay mẹ [ Dm ] hiền, lòng bé thơ bình [ E ] yên. Đời [ Am ] sống con nguyện thắm màu ân [ E ] tình, từng phút giây đẹp ý Cha quyền [ Am ] linh.

Cùng tác giả Phanxicô

Con mở bàn tay dâng Chúa đêm nay. Chút sương đọng trên máng cỏ đọa đày, chút gió trong ngày tình yêu ngự đến, chút lời nỉ non
Con muốn làm một bông hoa nhỏ, dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng, từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.
Thập Giá xưa lễ dâng tuyệt vời là hy tế tình yêu cứu đời. Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.
Dâng là dâng bánh thơm. Dâng rượu nho ngát hương. Hiệp dâng cùng hoa trái ngon là đây tình yêu chúng con.
Đôi khi con như là chim trắng xếp cánh trên trời. Đôi khi con như là lữ khách dừng chân trên đồi. Lòng bồi hồi nghe làn gió cuốn đi ước mơ

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó