• 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ G ] Mẹ là [ D ] Ngôi Sao [ G ] sáng! [ Em ] Soi lối cho [ D ] con lúc vượt [ D7 ] biển thế gian. Lạy [ G ] Mẹ là [ D ] Ngôi Sao [ G ] sáng! [ Em ] Soi lối cho [ D ] con thẳng về [ D7 ] nơi phúc [ G ] nhàn. [ C ] Sống chết con [ Bm ] trông nhờ [ D ] Bao nhiêu sức [ C ] hộ [ G ] phù lòng [ C ] Mẹ sẵn [ G ] sàng mà [ Em ] đoái đến [ D ] con giúp [ D7 ] con đưa con về tới [ G ] bến. [ C ] Sống chết con [B,]trông nhờ. [ D ] Bao nhiêu sức [ C ] hộ [ G ] phù lòng [ C ] Mẹ sẵn [ G ] sàng mà [ Em ] đoái đến [ D ] con, giúp [ D7 ] con đưa con tới Thiên [ G ] Đàng.

1. [ Bm ] Thân [ Em ] lạy Nữ [ D ] Vương. [ G ] Mẹ thấu tình [ Am ] con [ D ] ___. [ G ] Sóng [ B7 ] va tư [ Em ] bề Thuyền [ Am ] con sắp [ D ] hòng chìm [ G ] theo nước xuôi [ D ] giòng [ G ] ___. [ Bm ] Thân [ Em ] lạy Nữ [ D ] Vương. [ G ] Mẹ thấu tình [ Am ] con [ D ] ___. [ G ] Giúp [ B7 ] con yên [ Em ] hàn chèo [ Am ] bơi bát [ D ] cậy Mẹ [ D7 ] thương đến con [ G ] cùng.

2. [ Bm ] Thân [ Em ] lạy Nữ [ D ] Vương. [ G ] Mẹ thấu tình [ Am ] con [ D ] ___. [ G ] Phút [ B7 ] lênh đênh [ Em ] bập bềnh [ Am ] trôi, ngã [ D ] lòng hầu [ G ] buông lái thôi [ D ] chèo [ G ] ___. [ Bm ] Thân [ Em ] lạy Nữ [ D ] Vương. [ G ] Mẹ thấu tình [ Am ] con [ D ] ___. [ G ] Giúp [ B7 ] con vững [ Em ] lòng cậy [ Am ] tin ở [ D ] Mẹ, Mẹ [ D7 ] thương đến con [ G ] nhiều.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng.
Nên như trẻ thơ để Chúa đoái thương dắt dìu. Sống như trẻ thơ đêm ngày tựa nương nơi Chúa. Phó thác đời con buồn vui ở trong tay Ngài.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn

Cùng chuyên mục đức mẹ

Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền
Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành.
Lời ca dâng lên Mẹ bao ước mơ cuộc đời. Đời con dâng lên Chúa nhờ Thánh Nữ Mân Côi. Mẹ Ma - ri - a cười xin phúc ân cho đời. A - ve Ma - ri - a!
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ