ôi nhiệm mầu

-

Xuân Tưởng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ F ] Ôi nhiệm [ Am ] mầu Tình [ Dm ] yêu Chúa [ C7 ] nuôi con suốt [ F ] đời. Ôi! Nhiệm [ Am ] mầu Tình [ Gm ] yêu Chúa [ C6 ] ru con tháng [ F ] ngày.

1. Những lỗi lầm [ F7 ] ngày tháng cũ [ Bb ] tim con u [ C7 ] buồn thống [ F ] hối. Những bước đường [ F7 ] mờ ám đó [ Bb ] nay con xin [ C7 ] nguyện chia [ F ] phôi.
Và ngày ngày tháng [ D7 ] tháng con cầu [ Gm ] kinh. [ C ] Và chiều [ C7 ] chiều sáng sáng con nguyện [ F ] xin.

2. Cất bước tìm [ F7 ] về với Chúa [ Bb ] con đi trong [ C7 ] miền nắng [ F ] ấm. Áo mới tuyệt [ F7 ] vời Chúa khoác [ Bb ] cho con vui [ C7 ] tiệc hiến [ F ] tế.
Và từng ngày với [ D7 ] Chúa con cùng [ Gm ] đi. [ C ] Và từng [ C7 ] chiều có Chúa con ngại [ F ] chi.

3. Bỗng có một [ F7 ] ngày, Thánh núi [ Bb ] xa xôi nhưng [ C7 ] lòng xôn [ F ] xao. Chấp cánh vàng [ F7 ] tìm đến Chúa [ Bb ] tin yêu muôn [ C7 ] đời không [ F ] phai.
Và Đời đời có [ D7 ] Chúa Trong tình [ Gm ] yêu. [ C ] Và đời đời [ C7 ] với Chúa trong tình [ F ] yêu.

Cùng tác giả Xuân Tưởng

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân Và uống no say tin yêu nồng ấm.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.