những người giàu có

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Những [ Bm ] người giàu có bạc tiền, thì khó [ D ] vào Nước Chúa biết [ F#m ] bao. [ Bm ] Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ [ Em ] kim, còn dễ [ Am ] hơn là người giàu [ D ] có vào nước thiên [ Em ] đàng. [ F#m ] ___ Hỡi người [ Bm ] ơi, hãy lo đi tìm Thiên [ D ] Chúa là Đấng toàn [ F# ] năng. [ Bm ] Ngài sẽ làm tất [ E ] cả cho [ Bm ] người cậy trông Thiên [ D ] Chúa. [ A ] Vì tất cả mọi [ D ] sự đều có thể [ G ] trong Thiên Chúa toàn [ Bm ] năng, Danh [ F# ] Ngài ôi tuyệt vời [ Bm ] thay.

1. Những phù [ Bm ] hoa nơi chốn trần [ G ] gian, đều đảo [ Em ] điên và giả [ A ] dối. [ F#m ] ___ Đừng chạy [ Bm ] theo danh lợi phù [ D ] hoa, nhưng chăm [ D ] lo tích trữ kho [ G ] tàng, là công [ Bm ] bình bác ái yêu thương, là thi [ D ] hành luật Chúa truyền [ G ] ban. Ngày [ Em ] sau Chúa sẽ an [ Bm ] bài, cho [ F#m ] hưởng hạnh phúc triền [ Bm ] miên.

2. Đóa phù [ Bm ] dung sớm nở chiều [ G ] tàn, đời người [ Em ] qua tựa làn [ A ] gió. [ F#m ] ___ Đừng mải [ Bm ] mê kiếm tìm phù [ D ] vân, hay bon [ D ] chen lo lắng sự [ G ] đời. Đừng tranh [ Bm ] giành toan tính hơn thua, để tâm [ D ] hồn thanh thoát bình [ G ] an. Hãy [ Em ] lo tích trữ kho [ Bm ] tàng, trên thiên [ F#m ] đàng mãi mãi bền [ Bm ] lâu.

3. Những khổ [ Bm ] đau giăng mắc đời [ G ] ta, nhiều lo [ Em ] âu và cay [ A ] đắng. [ F#m ] ___ Kìa nhìn [ Bm ] xem hoa huệ đồng [ D ] xa, hoa xinh [ D ] tươi không kéo không [ G ] dệt, dù nay [ Bm ] còn mai sẽ tàn phai, mà Chúa [ D ] còn tô điểm đẹp [ G ] hơn. Đời [ Em ] ta Chúa đã quan [ Bm ] phòng, lo đi [ F#m ] tìm Nước Chúa người [ Bm ] ơi.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.