hãy nếm thử 2 - tv 33

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Hãy nếm [ A ] thử và hãy nhìn [ Bm ] xem, nhìn xem cho [ E7 ] biết Chúa ngọt ngào [ A ] thay.

1. Con hát ca mừng [ C#m ] Chúa từng giây [ F#m ] phút suốt cuộc đời [ Bm ] con. Chúa [ E ] ơi hồn con hãnh [ D ] diện tựa nương nơi [ Esus4 ] Ngài, bạn nghèo [ E7 ] hãy hát khen mừng [ A ] Ngài.

2. Hỡi thánh nhân của [ C#m ] Chúa đừng lo [ F#m ] lắng sẽ chẳng thiệt [ Bm ] chi. Những [ E ] ai giàu sang tham [ D ] vọng sa chước nguy [ Esus4 ] nàn, người tìm [ E7 ] Chúa hưởng dư đầy [ A ] tràn.

3. Hỡi các con của [ C#m ] Chúa hãy nghe [ F#m ] tiếng Chúa chỉ bảo [ Bm ] cho. Những [ E ] ai chuộng ưa sinh [ D ] mạng mong sống lâu [ Esus4 ] dài, được hồng [ E7 ] phúc thánh ân của [ A ] Ngài.

4. Hãy giữ cho lời [ C#m ] nói đừng mau [ F#m ] thốt những điều mạo [ Bm ] gian. Tránh [ E ] xa mưu chước lỗi [ D ] lầm tìm kiếm an [ Esus4 ] bình, để hạnh [ E7 ] phúc chứa chan đời [ A ] mình.

Cùng tác giả Tường Ân

Này hỡi chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca khen Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con, và xin chiếu rọi ánh quang để mọi người thấy đường lối Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài.
Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu vớt con. Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con, Người dẫu không để ác nhân khinh khi nhạo báng.
Nguyện thương con Chúa ơi theo lòng từ bi của Ngài, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin vì tình xưa mà thương xót con, hãy dung tha muôn vàn lỗi lầm.
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha. Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Vì lòng từ bi, mà Chúa đã thương ban xuống cho trần gian, những mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong. Xin tạ ơn tình Chúa quan phòng, Ngài luôn dẫn lối đưa đường
Những người giàu có bạc tiền, thì khó vào Nước Chúa biết bao. Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn là người giàu có vào nước thiên đàng. Hỡi người ơi, hãy lo đi tìm Thiên Chúa
Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.
Lạy Chúa, lạ lùng thay (i) lạ lùng thay, kỳ công của Chúa khắp nơi vũ hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ hoan, ngợi ca tình Chúa muôn vàn yêu thương. Dù cho sông cạn đá mòn
Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau