đức tin cứu chữa con

-

Nguyễn Mộng Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hãy [ D ] mau ra về bình an đức [ F#m ] tin cho con khỏi [ Bm ] bệnh. Vì niềm [ D ] tin và cậy [ Bm ] trông con đã khỏi [ G ] bệnh vì niềm [ D ] tin [ D7 ] ___. Ta - li - [ G ] tha ko - u - [ D ] mi ngồi dậy [ G ] mau hỡi con bé [ Bm ] nhỏ. Ta - li - [ D ] tha ko - u - [ G ] mi mau hãy chỗi [ D ] dậy.

ĐK. Hãy cho con một niềm [ F#m ] tin như người đàn [ Bm ] bà bị băng [ D ] huyết. Hãy cho con một niềm [ F#m ] tin như ông hội [ Bm ] trưởng là Giai - [ D ] rô___ [ D7 ] ___. Nguyện cho [ G ] con một niềm [ Bm ] tin luôn sắt [ D ] son. [ F#m ] Vững tin nơi tình [ D ] Ngài dù đêm [ F#m ] tối bao vây chập [ Bm ] chùng Ngài ở [ G ] bên bảo vệ [ D ] con.

2. Vững [ D ] tin nơi tình yêu Chúa bước [ F#m ] đi trong cuộc đời [ Bm ] này. Lòng bình [ D ] an và thảnh [ Bm ] thơi vui sống yên [ G ] hàn nằm nghỉ [ D ] ngơi [ D7 ] ___. Tình yêu [ G ] Chúa vực con [ D ] lên đặt trên [ G ] cánh nhung nâng nhẹ [ Bm ] nhàng. Vượt ngàn [ D ] mây, vượt trùng [ G ] khơi lên cõi thiên [ D ] đàng.

3. Hãy [ D ] luôn trông cậy vào Chúa, Đấng [ F#m ] luôn chăm lo từng [ Bm ] ngày và chở [ D ] che bảo vệ [ Bm ] ta trong cánh tay [ G ] Ngài đừng sợ [ D ] chi [ D7 ] ___. Niềm tin [ G ] yêu, niềm cậy [ D ] trông là đôi [ G ] cánh nâng cho cuộc [ Bm ] đời. Vượt gian [ D ] nan, vượt đêm [ G ] đen tới bến yên [ D ] hàn.

Cùng tác giả Nguyễn Mộng Huỳnh

Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.
Đừng tranh nhau chỗ ngồi, đừng nhắm địa vị cao. Ai muốn làm thủ lãnh hãy phục vụ anh em. Đừng phân bì cao thấp hãy phục vụ cho nhau.
Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Sự gì Thiên Chúa an bài loài người đừng có chia hai. Sự gì Thiên Chúa sắp đặt loài người phải nên giữ gìn.
Ai nhân danh Thầy mà cho các con ly nước, chỉ vì các con thuộc về Đức Ki - tô. Thầy bảo các con họ sẽ không mất phần thưởng, mà Thầy sẽ cho lãnh nhận phần phước trên trời.
Không ai đến được với Ta mà Cha Ta không lôi kéo. Không ai đến được với Ta mà không được Cha chỉ dạy. Ai nghe giáo hóa của Cha thì Cha lôi kéo đến Ta

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.