đời tôi

-

Hùng Lân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Đời [ F ] tôi là [ Am ] một chuyến [ Dm ] đi [ D7 ] . Đi [ Gm ] tìm hạnh [ Bb ] phúc vô [ C ] biên [ D7 ] .
Đời [ Gm ] tôi là [ C ] một chuyến [ F ] đi [ D7 ] . Đi [ Gm ] tìm Thiên [ C7 ] Chúa vô [ F ] biên

1. Chúa hằng ở trong [ Am7 ] tôi, muốn [ Dm ] gặp đâu khó [ F ] chi? Nhưng [ Dm ] hẹp hòi vô [ Bb ] nhân, tôi [ Gm7 ] vẫn chưa gặp [ C ] Ngài.
Chúa [ F ] làm người anh [ Am7 ] em, vẫy [ Dm ] vùng trong cơn [ Gm ] nguy. Thay [ Bb ] vì lo giúp [ C ] bạn, tôi [ Dm ] nhẫn [ C ] tâm [ Bb ] [ F ] cười.

2. Chúa làm người bị [ Am7 ] thương, ngã [ Dm ] gục bên lối [ F ] đi. Tôi [ Dm ] lạnh lùng bỏ [ Bb ] qua, ôi [ Gm7 ] bất nhân nào [ C ] bằng?
Những [ F ] gì làm cho [ Am7 ] nhau, dẫu [ Dm ] nhỏ mọn khôn [ Gm ] ví. Cũng [ Bb ] là cho chính [ C ] Ngài cao [ Dm ] quý [ C ] hơn [ Bb ] bội [ F ] phần.

3. Thấy người được an [ Am7 ] vui phát [ Dm ] đạt hay vẻ [ F ] vang. Thay [ Dm ] vì mừng vui [ Bb ] chung tôi [ Gm7 ] ghét ganh căm [ C ] hờn
Lẽ [ F ] nào được gặp [ Am7 ] Chúa lẽ [ Dm ] nào được hân [ Gm ] hoan. Nếu [ Bb ] lòng tôi đắm [ C ] chìm trong [ Dm ] nhỏ [ C ] nhen [ Bb ] tầm [ F ] thường.

4. Thấy người gặp chẳng [ Am7 ] may lẽ [ Dm ] phải lo cảm [ F ] thông. Tôi [ Dm ] lại thầm chê [ Bb ] bai do [ Gm7 ] tiểu tâm ươn [ C ] hèn
Lẽ [ F ] nào được an [ Am7 ] vui phúc [ Dm ] lộc như đợi [ Gm ] mong? Nếu [ Bb ] lòng không đức [ C ] độ nhân [ Dm ] ái [ C ] cho [ Bb ] trọn [ F ] niềm.

Cùng tác giả Hùng Lân

Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho. Hồn con đây với xác con đây, đền vì bao tội lỗi xưa nay. Con dám trông mong thành áng trầm thơm tho
Hiệp dâng về trên đĩa thánh, bánh thơm ngọt ngào phúc ân. Này là bao lao công tiến dâng trót cả cuộc sống. Cùng dâng này đây chén rượu
Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).
Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng.
Tôi không còn cô đơn buồn khô héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi. Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả. Chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả lênh đênh tìm một mái nhà.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó