dâng lời tụng ca

-

Thiên Duyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Ngày [ F ] ấy Gia - [ Dm ] ia tìm đến [ Gm ] bên [ C ] Người. Lạy [ Bb ] Chúa khoan [ Gm ] nhân xin [ C7 ] Ngài thương cứu [ F ] giúp. Vì [ Bb ] đứa con [ Gm ] yêu đang mang [ C7 ] bệnh trầm [ F ] kha. Thần [ Bb ] chết ngay [ A7 ] bên ôi đau [ Dm ] lòng người [ F ] cha.

ĐK: [ F7 ] Con xin dâng [ Bb ] lời tụng [ Dm ] ca Chúa yêu [ C7 ] thương. [ F ] Lòng Ngài từ [ Gm ] nhân muôn [ C ] đời luôn bền [ F ] vững. [ F7 ] Ngài là thần [ Bb ] trí là sự [ Dm ] sống cho [ F ] con. Xin [ Bb ] tín thác nơi [ F ] Ngài dẫu [ Dm ] đời bao thăng [ Bb ] trầm có [ C7 ] Ngài luôn vững [ F ] tâm.

2. Bà [ F ] góa bao [ Dm ] năm cuộc [ Gm ] sống vương [ C ] sầu. Chạy [ Bb ] chữa khắp [ Gm ] nơi nhưng [ C7 ] bệnh không thuyên [ F ] giảm. Chạm [ Bb ] áo Giê - [ Gm ] su mong sao [ C7 ] được ơn [ F ] thiêng "Này [ Bb ] đức tin [ A7 ] con đã chữa [ Dm ] lành cho [ F ] con".

3. Lạy [ F ] Chúa Giê - [ Dm ] su nguồn [ Gm ] sống nhân [ C ] trần. Cuộc [ Bb ] sống hôm [ Gm ] nay muôn [ C7 ] ngàn cơn khốn [ F ] khó. Lòng [ Bb ] vững tin [ Gm ] yêu trao dâng [ C7 ] trọn đời [ F ] con. Tình [ Bb ] Chúa vô [ A7 ] biên con đáp [ Dm ] đền sao [ F ] cân?

Cùng tác giả Thiên Duyên

Trong tăm tối mù lòa con tìm đâu ra ánh sáng? Trong cô đơn bần hàn con tìm đâu ai ủi an? Sống giữa bóng tối trần gian mò mẫn bước chân lầm than. Xin xót thương Ngài ơi, xin xót thương con.
Thà rằng thân con không chân tay sống kiếp đoạ đày, thà rằng thân con trong đêm đen bóng tối mù lòa, vì nếu tay chân và mắt trở thành cớ con vấp phạm
Một người mắc chứng nan y đến bên Chúa van nài: Lạy Thầy xin hãy xót thương ban cho con được khỏi. Xin ca vang danh Chúa toàn năng
Chuyện ngày xưa nơi thôn xóm kia, mười người phong mang thân đớn đau, đứng xa xa chắp tay khấn cầu: Xót thương con hỡi Thầy Giê-su. Chạnh lòng thương ai đang khóc than

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.