Chúa sống lại

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hôm [ F ] nay khi thức giấc mơ [ Gm ] say nghe [ C7 ] tin Con Chúa sống lại [ F ] rồi. Đồi [ Bb ] hoang ngàn hoa nắng reo [ Am ] vui chim hót vang đỉnh [ Dm ] đồi cho [ C7 ] tình yêu lên [ F ] ngôi.

ĐK: Vui ca lên đi Chúa đã sống lại [ Am ] rồi. Ca vang muôn [ C7 ] nơi khi tình yêu vừa [ F ] tới. Ngày [ Bb ] ấy Thánh Giá sinh trổ [ Am ] bông yêu thương sẽ thêm [ Dm ] hồng cây [ C7 ] khô nở chổi [ F ] xanh.

2. Vui [ F ] lên muôn khúc hát hân [ Gm ] hoan hôm [ C7 ] nay Con Chúa sống lại [ F ] rồi. Mừng [ Bb ] vui vì chiến thắng vinh [ Am ] quang tin Chúa luôn vững [ Dm ] vàng không [ C7 ] sợ không nguy nan.

3. Hôm [ F ] nay xin đến báo tin [ Gm ] vui rmuôn [ C7 ] dân Con Chúa sống lại [ F ] rồi. Tình [ Bb ] yêu từ đây sẽ lên [ Am ] ngôi trên mắt môi tươi [ Dm ] cười sáng [ C7 ] ngời trong tim [ F ] tôi.

4. Hôm [ F ] nay ghi nhớ mãi trong [ Gm ] tim, hôm [ C7 ] nay ghi nhớ đến muôn [ F ] đời. Ngày [ Bb ] vui ngàn tia nắng xôn [ Am ] xao soi chiếu muôn tâm [ Dm ] hồn đắm [ C7 ] chìm trong u [ F ] mê.

5. Âm [ F ] u nay đã biến tan [ Gm ] đi hoang [ C7 ] vu thêm sức sống hoa [ F ] màu. Chồi [ Bb ] xanh mọc lên giữa muôn [ Am ] hoa ong bướm bay la [ Dm ] đà đón [ C7 ] mừng ơn Phục [ F ] Sinh.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây