Chúa là nguồn ánh sáng

-

Cát Minh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Chúa [ Dm ] là (a) nguồn ánh [ F ] sáng, là [ G ] Đấng Cứu độ của [ A7 ] tôi. Chúa [ Dm ] là (a) nguồn cậy [ Gm ] trông, tôi [ A7 ] đâu có sợ [ Dm ] chi.

ĐK. Lạy [ F ] Chúa, con [ Bb ] tìm nhan thánh [ Am ] Chúa, con [ Dm ] tìm nhan thánh [ Gm ] Chúa (ôi [ Am ] Chúa [ Dm ] ơi).

2. Hết [ Dm ] tình lòng tôi kêu [ F ] khấn, được [ G ] mãi sống trong nhà [ A7 ] Người. Vui [ Dm ] hưởng cuộc đời đềm [ Gm ] êm, cung [ A7 ] chiêm thánh điện [ Dm ] Người.

3. Trên [ Dm ] bệ thạch đầu vững [ F ] chắc, Người [ G ] sẽ đỡ nâng tôi [ A7 ] lên. Chúa [ Dm ] hằng độ trì ngày [ Gm ] đêm, tôi [ A7 ] nương bóng Người [ Dm ] liên.

4. Ước [ Dm ] nguyện tìm nhan thánh [ F ] Chúa, nguyện [ G ] Chúa chớ xua đuổi [ A7 ] con. Những [ Dm ] ngày (là) ngày họa [ Gm ] tai, Chúa [ A7 ] chớ hất hủi [ Dm ] con.

5. Khấn [ Dm ] nguyện Ngài dạy bảo [ F ] con, thẳng [ G ] tiến bước theo đường [ A7 ] ngay. Chính [ Dm ] vì kẻ thù hại [ Gm ] con, luôn [ A7 ] luôn chúng bủa [ Dm ] vây.

Cùng tác giả Cát Minh

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.