bài ca mới - Tv 97

- Hoàng Kim
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: Một bài ca [C]mới, hát [Em]lên một bài ca [Bm]mới kính [A7]mừng Gia - [D7]vê Chúa [G]ta.

1. Hát mừng Gia - vê [B7]một bài ca [Em]mới. Al - lê - [A7]lu - [D]ia! [G7]Người đã tác [C]thành muôn
[A7]việc lạ [D]lùng, và [G]tỏ uy [B7]phép công [Em]minh trước mặt [D7]muôn [G]dân.

2. Khắp miền xa xăm trên cùng thế giới. Al - lê - lu - ia!! Ðã thấy ơn Người cứu
chuộc muôn loài, toàn thể trái đất hãy tung hô lời mừng vui.

3. Hát mừng Gia - vê trên đàn muôn phím. Al - lê - lu - ia! Hãy chúc khen Người, xuống
cung nhạc thiều, lời ca xen lẫn với tiếng loa vàng ngân vang.

4. Mịt mùng trùng dương ầm ầm sóng vỗ.  Al - lê - lu - ia! Dân khắp địa cầu hãy
cất tiếng chào này hỡi sông núi vỗ tay reo mừng Gia - vê.

5. Vì Người đang tới xét xử thế giới. Al - lê - lu - ia! Sẽ cứ công bình kết
tội gian trần luận xử muôn nước muôn dân rất mực thẳng ngay.

6. Chúc tụng ngợi khen Chúa Cha nhân thứ. Al - lê - lu - ia! Và Con Một Người xuống
chuộc tội đời hợp cùng Chúa Thánh Linh Đấng ngự lòng chúng tôi.

Cùng tác giả Hoàng Kim

Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. Danh Người là Thánh. Hồn tôi cất tiếng ngợi khen, ngợi khen Chúa
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.
Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.