bài ca mới - Tv 97

-

Hoàng Kim

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: Một bài ca [ C ] mới, hát [ Em ] lên một bài ca [ Bm ] mới kính [ A7 ] mừng Gia - [ D7 ] vê Chúa [ G ] ta.

1. Hát mừng Gia - vê [ B7 ] một bài ca [ Em ] mới. Al - lê - [ A7 ] lu - [ D ] ia! [ G7 ] Người đã tác [ C ] thành muôn
[ A7 ] việc lạ [ D ] lùng, và [ G ] tỏ uy [ B7 ] phép công [ Em ] minh trước mặt [ D7 ] muôn [ G ] dân.

2. Khắp miền xa xăm trên cùng thế giới. Al - lê - lu - ia!! Ðã thấy ơn Người cứu
chuộc muôn loài, toàn thể trái đất hãy tung hô lời mừng vui.

3. Hát mừng Gia - vê trên đàn muôn phím. Al - lê - lu - ia! Hãy chúc khen Người, xuống
cung nhạc thiều, lời ca xen lẫn với tiếng loa vàng ngân vang.

4. Mịt mùng trùng dương ầm ầm sóng vỗ.  Al - lê - lu - ia! Dân khắp địa cầu hãy
cất tiếng chào này hỡi sông núi vỗ tay reo mừng Gia - vê.

5. Vì Người đang tới xét xử thế giới. Al - lê - lu - ia! Sẽ cứ công bình kết
tội gian trần luận xử muôn nước muôn dân rất mực thẳng ngay.

6. Chúc tụng ngợi khen Chúa Cha nhân thứ. Al - lê - lu - ia! Và Con Một Người xuống
chuộc tội đời hợp cùng Chúa Thánh Linh Đấng ngự lòng chúng tôi.

Cùng tác giả Hoàng Kim

Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.
Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.
Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. Danh Người là Thánh. Hồn tôi cất tiếng ngợi khen, ngợi khen Chúa
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.