lạy Chúa là Vua

-

Duy Thiên

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Duy Thiên

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :11/01/2024 07:01:20
 • Lượt xem :20
 • Tone chính :F
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :chúa ki-tô vua
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị khắp địa [ C7 ] cầu. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua muôn [ Dm ] loài thờ [ F ] kính. Là [ Bb ] Vua trên khắp dương [ C ] gian, là [ Am ] Vua trên các dân [ Dm ] tộc, là [ Gm ] Vua [ C7 ] muôn dân đợi [ F ] trông [ C7 ] ___.

ĐK: [ F ] Ôi Giêsu là [ C ] Vua [ Bb ] các [ Am ] Vua. [ Gm ] Ôi Giêsu là [ Bb ] Chúa các Chúa. [ F ] Chúa thống trị địa cầu, [ Dm ] Chúa thống trị loài người cho muôn [ Gm ] dân ngàn đời thành [ C7 ] kính. [ F ] Chúa thống trị địa cầu, [ Dm ] Chúa thống trị mọi loài cho hoàn [ C7 ] vũ khắp nơi an [ F ] bình.

2. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị các sông [ C7 ] ngòi. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua cai [ Dm ] trị trời [ F ] đất. Trần [ Bb ] gian vui sướng hân [ C ] hoan, mừng [ Am ] Vua muôn nước trên [ Dm ] đời, ngợi [ Gm ] khen [ C7 ] Vua muôn đạo [ F ] binh [ C7 ] ___.

3. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị các tâm [ C7 ] hồn. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thương [ Dm ] người trần [ F ] thế. Thành [ Bb ] kính con khấn xin [ C ] Vua dủ [ Am ] thương ban xuống cho [ Dm ] đời, hồng [ Gm ] ân [ C7 ] Chúa trên trời [ F ] cao [ C7 ] ___.

4. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua cai [ Dm ] trị các thiên [ C7 ] thần. Thờ [ F ] kính Chúa là [ A7 ] Vua muôn [ Dm ] đời mọi [ F ] nước. Quỳ [ Bb ] đây xin Chúa đoái [ C ] thương chở [ Am ] che bênh đỡ cho [ Dm ] hồn. Lạy [ Gm ] Vua! [ C7 ] Vua của lòng [ F ] con [ C7 ] ___.

Cùng tác giả Duy Thiên

Chúa chăn nuôi tôi, tôi mà còn thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Nguời đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát.
Từ vực sâu con kêu lên Chúa, nguyện Chúa xin hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi.
Dâng lên ngai uy linh bánh miến và rượu nho khiết tinh. Dâng lên bao hy sinh, xác với hồn và muôn tâm tình.
Trời đêm u tối con ngước trông lên trời: Nai khát mong về nguồn tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa bao tháng năm mỏi mòn.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh

Cùng chuyên mục chúa ki-tô vua

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giê-su! Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn
Một chiều trên cây thập giá Chúa đã hiến thân vì yêu