hôm nay mừng Chúa lên trời

-

Mi Trầm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Mi Trầm

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :13/06/2023 02:06:04
 • Lượt xem :220
 • Tone chính :F
 • Điệu bài hát :Fox
 • Chuyên mục :mùa phục sinh
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hôm [ F ] nay mừng Chúa lên [ Am ] trời trần hoàn [ C7 ] vang tiếng [ F ] ca. Hôm [ Gm ] nay mừng Chúa lên [ C7 ] trời triều thần [ F ] vang câu hát. Này [ F7 ] ngày vinh [ Bb ] quang, rạng [ Gm ] ngời ánh [ Am ] sáng khúc nhạc [ Dm ] mừng trời [ C7 ] đất hòa [ F ] ca.

ÐK. Ngợi khen [ F ] Chúa lên trời trong ánh sáng vinh [ Am ] quang [ D7 ] . Ngợi khen [ Gm ] Chúa ngự [ C7 ] trị trên chốn huy [ F ] hoàng. Ngợi khen [ F ] Chúa lên trời trong ánh sáng vinh [ Am ] quang [ D7 ] Ngợi khen Chúa ngự [ C7 ] trị trên chốn huy [ F ] hoàng.

2. Vui [ F ] lên muôn nước muôn [ Am ] người đời trần [ C7 ] gian sẽ [ F ] qua. Vui [ Gm ] lên muôn nước muôn [ C7 ] người chờ về [ F ] nơi thiên quốc. Họp [ F7 ] mừng bên [ Bb ] Cha tình [ Gm ] Người bao [ Am ] la chốn Thiên [ Dm ] Ðình chung [ C7 ] tiếng hòa [ F ] ca.

Cùng tác giả Mi Trầm

Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về Tổ Tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền
Chúa ơi thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu.
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây