Hồng Ngự

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phúc thay người đặt tin tưởng vào Chúa. Phúc thay ai đặt tin tưởng nơi Ngài. Phúc thay người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng
03/07/2024 02:07:22
F
04/04/2024 08:04:42
52
0

1. Đêm [ Am ] thâu nơi Vườn [ Dm ] Dầu Chúa âu [ E7 ] sầu quỳ nguyện [ Am ] cầu, ngay [ A7 ] bên mấy môn [ Dm ] đồ thật vô [ G ] tư hay vô [ Bm7b5 ] tình chìm trong giấc [ E ] sâu. Trong cô [ E7 ] đơn Chúa nguyện [ Am ] cầu bao lo [ B7 ] âu xé tim [ E7 ] lòng mồ hôi thấm [ Am ] máu [ A7 ] ___. Nhưng môn [ Dm ] sinh vẫn vô [ G ] tình một mình [ Esus4 ] Chúa lời nguyện [ E7 ] cầu sầu thương thiết [ Am ] tha.

ĐK: Cha ơi! Cha hỡi [ E7 ] Cha xin cất [ Am ] xa chén đắng [ E ] này. Vâng! Con xin [ G ] Cha cất xa [ F ] Con đớn đau nhục [ Em ] nhã. Nhưng Cha ơi! Cha hỡi [ E7 ] Cha xin cứ [ Am ] theo thánh ý [ E ] Người. Vâng! Con xin [ G ] Cha thương giúp [ F ] Con chu [ E7 ] toàn ý [ Am ] Cha.

2. Anh [ Am ] em thức với [ Dm ] Thầy đúng đêm [ E7 ] nay nơi vườn [ Am ] này. Anh [ A7 ] em thấu chăng [ Dm ] rằng lòng Thầy [ G ] đây rối như [ Bm7b5 ] vò và bao đớn [ E ] đau? Anh em [ E7 ] ơi! Xác nặng [ Am ] hèn nên kiên [ B7 ] tâm thức nguyện [ E7 ] cầu kẻo xa cám [ Am ] dỗ [ A7 ] ___. Nhưng môn [ Dm ] sinh vẫn vô [ G ] tình một mình [ Esus4 ] Chúa lời nguyện [ E7 ] cầu sầu thương thiết [ Am ] tha