Nhập lễ

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..

1. [ Dm ] Con xin tiến dâng về [ Bb ] Chúa đây bánh [ F ] miến rượu nho trên [ Dm ] bàn này.
Uớc [ C ] mong tình Chúa thương [ Am ] tràn đầy đổ [ F ] xuống linh hồn [ Dm ] con hôm nay.

ĐK: [ Dm ] Con xin [ Bb ] tiến Ba [ F ] Ngôi tấm bánh ly rượu [ Dm ] này. [ C ] Con xin [ F ] tiến Ba [ C ] Ngôi vui buồn [ F ] cay đắng ấy.
Xin thương xót con đây yếu đuối [ Dm ] trong cuộc đời. [ C ] Xin nâng [ F ] đỡ con [ C ] đây [ A ] dìu tới quê trên [ Dm ] trời.

2. [ Dm ] Con xin tiến dâng về [ Bb ] Chúa đây yếu [ F ] đuối sầu đau trong [ Dm ] cuộc đời.
Tiến [ C ] dâng về Chúa xin [ Am ] nhậm lời lời [ F ] khấn xin của [Dmcon hôm nay.