Kết lễ

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..
07/08/2021 07:08:14
642
0

ĐK: Khắp cõi đất [ G ] này đã từng là từng xem thấy. [ D ] Xem thấy ơn cứu [ C ] độ của [ D7 ] Chúa chúng [ G ] ta.

1. Hát lên mừng [ Em ] Chúa một bài ca [ Bm ] mới, vì Chúa đã làm [ D7 ] nên bao việc lạ [ G ] lùng.
Người chiến thắng bởi bàn tay hùng [ C ] mạnh, bởi cánh [ D7 ] tay thần [ G ] thánh [ D7 ] của [ G ] Người.

2. Chúa biểu dương ơn Người cứu [ Am ] độ, mặc khải đức công [ C ] bình trước mặt chư [ D ] dân.
Người nhớ [ Em ] lại ân nghĩa tín [ Bm ] thành dành để [ D7 ] cho nhà is - ra - [ G ] en.

3. Khắp cõi đất [ Am ] này đã từng xem [ D ] thấy ơn cứu [ G ] độ của Chúa chúng [ D ] ta.
Tung hô [ C ] Chúa hỡi toàn thể địa [ G ] cầu, hãy vui lên reo hò mà đàn [ D ] hát.

4. Nào dâng lên [ G ] Chúa khúc hạc cầm dìu [ C ] dặt, nương khúc hạc [ D7 ] cầm réo rắt giọng [ G ] ca.
Kèn trổi vang [ C ] lên xen tiếng tù [ Am ] và, tung hô mừng [ D7 ] Chúa là vị Quân [ G ] Vương.