Kết lễ

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..
07/10/2021 03:10:52
797
0

ĐK: Nước [ F ] Trời như là hạt ngọc [ Dm ] quý [ Bb ] vùi trong ruộng [ C ] sâu biết [ C7 ] đâu mà [ F ] tìm.

1. Có [ Bb ] người buôn phương [ Am ] xa đi [ Gm ] tìm mua ngọc [ C ] ngà, tìm [ C7 ] được viên ngọc [ F ] quý [ Bb ] rất [ Am ] vui [ Gm ] mừng [ C ] .
Người [ F ] về bán đi [ Am ] luôn của [ Dm ] cải chốn quê [ C ] hương [ Bb ] mua [ Gm ] ngọc [ Am ] quý [ C ] đi mua Nước [ F ] Trời.

2. Nước [ Bb ] Trời cho nhân [ Am ] gian trên [ Gm ] đường đi ngập [ C ] tràn là [ C7 ] một viên ngọc [ F ] quý [ Bb ] Chúa [ Am ] thương [ Gm ] ban [ C ] .
Bằng [ F ] cuộc sống thương [ Am ] đau, bằng [ Dm ] tận hiến dâng [ C ] trao [ Bb ] xin [ Gm ] ngọc [ Am ] quý [ C ] xin ban Nước [ F ] Trời.

3. Nước [ Bb ] Trời ở đâu [ Am ] xa, Nước [ Gm ] Trời trong mọi [ C ] nhà mở [ C7 ] lòng ra tìm [ F ] thấy [ Bb ] [ Am ] đâu [ Gm ] xa [ C ] .
Lòng [ F ] thờ Chúa Ba [ Am ] Ngôi, lòng [ Dm ] trìu mến anh [ C ] em [ Bb ] như [ Gm ] [ Am ] giá [ C ] trao mua Nước [ F ] Trời.

4. Nước [ Bb ] Trời ban cho [ Am ] ai có [ Gm ] lòng yêu hòa [ C ] bình trọn [ C7 ] đời vui nghèo [ F ] khó [ Bb ] sống [ Am ] khiêm [ Gm ] nhu [ C ] .
Người [ F ] hiền đức thanh [ Am ] cao, vẹn [ Dm ] sạch giữa thương [ C ] đau [ Bb ] sẽ [ Gm ] được [ Am ] Chúa [ C ] ban cho Nước [ F ] Trời

5. Nước [ Bb ] Trời ban cho [ Am ] ai biết [ Gm ] tìm đi đường [ C ] hẹp là [ C7 ] đường theo sự [ F ] sống [ Bb ] đến [ Am ] thiên [ Gm ] cung [ C ] .
Bằng [ F ] lòng mến không [ Am ] phai, bằng [ Dm ] thập giá trên [ C ] vai [ Bb ] theo [ Gm ] đường [ Am ] Chúa [ C ] đi lên Nước [ F ] Trời