Dâng lễ

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..
03/04/2024 04:04:29
28
0

ĐK: Lạy [ F ] Chúa! Là [ Am ] Đấng con tôn [ Dm ] thờ (con tôn [ F ] thờ). Xin [ Bb ] Chúa hãy [ C7 ] đốt lửa [ F ] yêu [ Gm ] trong [ Bb ] lòng [ Csus4 ] con (trong lòng [ C ] con). Năm [ F ] tháng tìm [ Am ] náu thân nơi [ C7 ] Chúa (Chúa con ơi). Chính [ F ] Chúa nơi [ Dm ] con gửi [ Bb ] trao [ C ] cuộc [ F ] đời.

1. [ Am ] Trên dương [ D7 ] thế ngàn [ Gm ] nỗi thương [ C ] đau. [ F ] Về bên [ Dm ] Chúa hồn [ Gm ] con nương [ A ] náu. [ Bb ] Ban cho [ Ab9 ] con sức [ Dm ] sống dạt [ Gm ] dào. [ C ] Năm tháng mong [ Am ] chờ đưa [ C9 ] bước về trời [ F ] cao.

2. [ Am ] Xin nên [ D7 ] bóng phủ [ Gm ] che thân [ C ] con. [ F ] Đường xa [ Dm ] tắp nặng [ Gm ] chân con [ A ] bước. [ Bb ] Da chai [ Ab9 ] khô nắng [ Dm ] cháy một [ Gm ] đời. [ C ] Xin Chúa giữ [ Am ] gìn kiên [ C9 ] vững một niềm [ F ] tin.

3. [ Am ] Xin hun [ D7 ] đúc lòng [ Gm ] con đêm [ C ] ngày. [ F ] Tình yêu [ Dm ] Chúa nồng [ Gm ] say mãi [ A ] mãi. [ Bb ] Như em [ Ab9 ] thơ nấp [ Dm ] bóng mẹ [ Gm ] hiền. [ C ] Mong những ân [ Am ] tình như [ C9 ] suối chảy triền [ F ] miên.

4. [ Am ] Bao mơ [ D7 ] ước bừng [ Gm ] lên trong [ C ] đời. [ F ] Hằng khao [ Dm ] khát về [ Gm ] bên Thiên [ A ] Chúa. [ Bb ] Tâm tư [ Ab9 ] con khấn [ Dm ] hứa một [ Gm ] điều. [ C ] Yêu Chúa yêu [ Am ] người con [ C9 ] cứ vậy mà [ F ] theo.