Ca tiếp liên

Soạn thánh ca theo từng phần trong thánh lễ, nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ ..vv..

ĐK: Nếu chúng [ F ] ta đã sống nhờ Thần [ Bb ] Khí, thì hãy [ C7 ] nhờ Thần Khí mà tiến [ C7 ] bước. Xin Thần [ F ] Khí tốt lành của [ Bb ] Chúa dẫn ta [ C7 ] đi trên đường lối chính [ F ] ngay, tìm về cõi [ Bb ] sống [ C7 ] trường [ F ] sinh. [ F7 ]

1. [ Bb ] Đi ra đi ra đi truyền rao Tin [ Gm ] Mừng. [ Am ] Đi ra đi ra đi về khắp nẻo [ Am ] đường. [ Eb ] Gieo vui tươi cho ai còn đang chán [ C ] chường cô đơn lạc [ F ] hướng.
[ Bb ] Đi ra đi ra đi Thần Khí dẫn [ Gm ] đường. [ Am ] Đi ra đi ra đi lửa mên cháy [ Am ] bừng. [ Eb ] Trong con tim say mê nào ta hát [ C ] mừng Chúa giàu tình [ F ] thương.

2. [ Bb ] Đi ra đi ra đi, làm ánh sáng [ Gm ] ngời. [ Am ] Đi ra đ ra đi làm muôi ướp [ Am ] đời. [ Eb ] Nên như men yêu thương nồng say giữa [ C ] người tái sinh đời [ F ] mới.
[ Bb ] Đi ra đi ra đi đừng sợ hãi [ Gm ] nhiều. [ Am ] Đi ra đi ra đi này Chúa dắt [ Am ] dìu. [ Eb ] Vang lên cho muôn dân này tin [ C ] vĩ diệu Chúa là Tình [ F ] Yêu.