Năm Phụng Vụ C

Soạn thánh ca hàng tuần theo năm các năm phụng vụ, các lễ riêng, lễ đặc biệt.
04/01/2020 05:01:07
1215
0

1 [ Em ] Trên [ B7 ] trời [ Em ] cao, tinh [ C ] tú đâu chiếu rực [ G ] sáng, từ [ Am ] trong [ Bm ] đêm [ C ] tối phá tan mây [ B7 ] mờ hết [ Am ] tối [ B7 ] tăm. [ Em ] Trên [ B7 ] trời [ Em ] cao, tinh [ C ] tú đâu chiếu rực [ G ] sáng, vầng [ Am ] sao [ Bm ] Minh [ C ] Chúa mới giáng sinh [ G ] ra [ B7 ] trên [ Em ] đời. Ba [ B7 ] vua phương Đông nhờ [ D ] sao [ E7 ] soi [ Am ] chiếu, vượt qua núi [ C ] đồi tìm cho [ Am ] tới Belem nơi [ C ] sinh [ B7 ] Ngài. Ba Vua phương Đông nhờ [ D ] sao [ Em7 ] soi [ Am ] chiếu, tìm ra Minh [ C ] Chúa mới sinh ra [ G ] để [ B7 ] cứu [ Em ] đời.

2. Ba nhà vua, chiêm bái dâng lễ thờ kính, này Đấng Cứu Thế mới sinh tươi đẹp rất uy nghi. Ba nhà vua, chiêm bái dâng lễ thờ kính, này Đấng Cứu Thế muôn dân trông mong lâu ngày. Ba Vua hân hoan tìm ra Minh Chúa, ngự nơi khó nghèo dù thiếu thốn nhưng vẫn đầy huy hoàng. Ba Vua hân hoan tìm ra Minh Chúa, Ngài đem sức sống cứu muôn dân hết điêu tàn.

3. Cho đoàn con, nhờ ánh sao sáng bừng chiếu, tìm ra Minh Chúa chúng con tôn thờ đến muôn đời. Cho đoàn con nhờ ánh sang sáng bừng chiếu, được Vua vinh hiển cứu cho khỏi chết muôn đời. Ôi Vua khoan nhân, này con dâng tiến. Chỉ một tấm lòng dù nhỏ bé đơn sơ nhưng chân thành. Ôi Vua khoan nhân, này con dâng tiến, một niềm tin với trái tim mến yêu hết mình.