Năm Phụng Vụ B

Soạn thánh ca hàng tuần theo năm các năm phụng vụ, các lễ riêng, lễ đặc biệt.
04/10/2021 03:10:41
431
0

Nữ: [ C ] Chúa sai con đi, đi [ Am ] làm nhân chứng tình [ G ] thương. [ F ] Ngài đã tung gieo [ Dm ] con vào [ C ] giữa (í a) dòng [ G ] đời.
[ F ] Đến những miền xa [ C ] thẳm hay giữa nơi đô [ G ] hội. [ C ] Con trở thành đuốc [ G ] sáng chiếu soi cho trần [ C ] gian.

Nam: [ C ] Chúa đã sai con đi, không mang [ Am ] gậy áo khoác cũng [ G ] không. [ F ] Niềm cậy trông tin [ Dm ] yêu là [ C ] hành trang đưa con vào [ G ] đời.
[ F ] Đến những vùng khô [ C ] cháy hay những nơi sang [ G ] giàu. [ C ] Con sẽ là chiến [ G ] sĩ chứng nhân cho niềm [ C ] tin.

1. [ G ] Con bước đi nuông ánh tay [ C ] Ngài. Ngài dìu [ G ] con bước đi trong an [ G7 ] bình.
Để con [ Am ] nói mãi lời đầy yêu [ G ] thương, để con sống chết [ C ] cho người quanh [ Dm ] con với biết bao chân [ G ] tình mến [ C ] yêu.

2. [ G ] Con tiến lên không ngại đường [ C ] dài. Thần khí [ G ] Chúa dẫn con mỗi bước [ G7 ] đường.
Để con [ Am ] vững chí dù gặp gian [ G ] nguy, để con kính tiến [ C ] thân hèn hy [ Dm ] sinh chỉ ước mong danh [ G ] Ngài hiển [ C ] vinh.