xin sai thánh thần tới

-

Ngọc Linh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đáp: Lạy [ C ] Chúa xin [ F ] sai Thánh Thần [ C ] tới để [ D ] canh tân đổi [ C ] mới [ F ] mặt [ G7 ] đất [ C ] này.

1. Hồn tôi [ Am ] hỡi! [ Am ] hãy mừng hát [ G ] Ngài. [ C7 ] Lạy Thiên Chúa con [ F ] thờ [ Am ] Chúa muôn trùng cao [ Dm ] cả. [ G ]
Áo Ngài [ F ] mặc oai phong lẫm [ Em ] liệt. [ Am ] Cẩm bào Ngài [ G ] khoác [ G7 ] muôn vạn ánh hào [ C ] quang.

2. Lạy Thiên Chúa! Công trình của Ngài. Quả thiên biến vô vàn có ai nào xiết kể.
Chúa hoàn toàn thực khôn ngoan thánh thiện. Địa cầu đầy dẫy muôn vạn ánh hào quang.

3. Kìa muôn thú ngước nhìn lên Ngài. Đợi mong bữa no lòng nơi tay Ngài thương ban.
Chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng. Ngài mà mở tay ân huệ Chúa đầy dư.

4. Làn sinh khí Chúa mà lấy lại. Là chúng tắt hơi liền sẽ trở về cát bụi.
Chính Ngài đã tặng ban sinh khí này. Mọi loài dựng nên luôn làm Chúa hỉ hoan.

5. Hiển vinh Chúa muôn đời vững bền. Kỳ công Chúa tác tạo Chúa vui mừng hân hoan.
Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài. Trọn cuộc đời con Chúa là chính niềm vui.

Cùng tác giả Ngọc Linh

Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt. Với những ưu phiền và những xót xa. Là đây của lễ tiến dâng về Cha. Là đây của lễ, lễ dâng mọn hèn
Xin cho tim con biết yêu thương người, này xin cho môi con hát khen danh Ngài, niềm tin mang trên vai rắc gieo tình yêu trong cơn say vút cao
Tôi vững tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống. Trong ngày sau cùng tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Trong thân xác của tôi, tôi sẽ được thấy Đấng cứu chuộc.
Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê mình. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời.
Chiều xưa Chúa đã hiến thân trên Thập Giá dòng máu thắm đã nở hoa trần gian lãnh ơn giao hòa. Giờ đây con xin dâng hy lễ cuối cùng từ nay con thuộc về Chúa và Chúa mãi là của con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.