xin sai thánh thần tới

- Ngọc Linh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đáp: Lạy [C]Chúa xin [F]sai Thánh Thần [C]tới để [D]canh tân đổi [C]mới [F]mặt [G7]đất [C]này.

1. Hồn tôi [Am]hỡi! [Am] hãy mừng hát [G]Ngài. [C7]Lạy Thiên Chúa con [F]thờ [Am]Chúa muôn trùng cao [Dm]cả. [G]
Áo Ngài [F]mặc oai phong lẫm [Em]liệt. [Am] Cẩm bào Ngài [G]khoác [G7]muôn vạn ánh hào [C]quang.

2. Lạy Thiên Chúa! Công trình của Ngài. Quả thiên biến vô vàn có ai nào xiết kể.
Chúa hoàn toàn thực khôn ngoan thánh thiện. Địa cầu đầy dẫy muôn vạn ánh hào quang.

3. Kìa muôn thú ngước nhìn lên Ngài. Đợi mong bữa no lòng nơi tay Ngài thương ban.
Chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng. Ngài mà mở tay ân huệ Chúa đầy dư.

4. Làn sinh khí Chúa mà lấy lại. Là chúng tắt hơi liền sẽ trở về cát bụi.
Chính Ngài đã tặng ban sinh khí này. Mọi loài dựng nên luôn làm Chúa hỉ hoan.

5. Hiển vinh Chúa muôn đời vững bền. Kỳ công Chúa tác tạo Chúa vui mừng hân hoan.
Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài. Trọn cuộc đời con Chúa là chính niềm vui.

Cùng tác giả Ngọc Linh

Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm thành là đời con trao hiến Chúa thôi.
Như áng hương trầm nhẹ bay trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Ngài. Lạy Chúa con giơ cao dâng lên hiến lễ tinh tuyền với tình con.
Con không xin bạc vàng làm hoen ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Xin gian nan khốn cùng gửi đến trong thường ngày.
Nguyện dâng lên Chúa cuộc sống ươm tình yêu. Hợp với lễ dâng thơm ngát trên bàn thờ. Nguyện dâng lên Chúa tiếng hát con nguyện xin.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.