xin được sống một đời

-

Nguyễn Duy

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Xin được sống một [ Bb ] đời như mọi [ C7 ] người và cho mọi [ F ] người. [ Dm ] Xin được sống một [ Bb ] đời gọi tiếp [ A ] nối mãi từng niềm [ Gm ] vui.
[ Dm ] Xin cuộc sống hôm [ C ] nay, [ Bb ] xin về đến tương [ A ] lai dù đời đổi [ Gm ] thay, dù đời phôi [ Bb ] phai tình mến thương [ A7 ] luôn tràn [ Dm ] đầy [ D ] .

ĐK. Xin cho [ Bm ] con được luôn sống [ A ] vui một [ D ] đời. Xin cho [ G ] con luôn được sống [ F#m ] cho mọi [ Bm ] người. Sống hiến [ E7 ] dâng vì yêu Chúa [ A ] thôi.
Ôi Giê - [ D ] su nguyện xin xót [ F#m ] thương dẫn [ E7 ] lối, dìu dắt [ A ] con lần bước theo [ D ] Ngài. Từng bước [ Em ] vui được luôn thiết [ A7 ] tha yêu cuộc [ D ] đời.

2. [ Dm ] Xin tìm đến mọi [ Bb ] người để một [ C7 ] lòng dựng xây cuộc [ F ] đời. [ Dm ] Như Lời Chúa gọi [ Bb ] mời đời bác [ A ] ái sẽ cùng dựng [ Gm ] xây.
[ Dm ] Cho trần thế tươi [ C ] vui [ Bb ] cho hạnh phúc lên [ A ] ngôi hòa bình nơi [ Gm ] nơi đẹp lên phơi [ Bb ] phới từ những yêu [ A7 ] thương tuyệt [ Dm ] vời [ D ] .

3. [ Dm ] Xin từng bước vào [ Bb ] đời luôn rạng [ C7 ] ngời tình yêu mọi [ F ] người. [ Dm ] Yêu cuộc sống phục [ Bb ] vụ vì chính [ A ] Chúa đã gọi mời [ Gm ] con.
[ Dm ] Xin mở trái tim [ C ] con [ Bb ] biết tìm đến anh [ A ] em để cùng cảm [ Gm ] thông để cùng chia [ Bb ] sớt hạnh phúc đau [ A7 ] thương của [ Dm ] người [ D ] .

Cùng tác giả Nguyễn Duy

Hãy đi! Lời Chúa đã truyền dạy con. Hãy đi! Đến cùng bờ cõi trái đất. Đem Tin Mừng để đem Tin Mừng. Tin Mừng cứu rỗi về khắp mọi nơi, về khắp mọi nơi.
Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ Ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông Người vừa lên Thiên Quốc. Sao đứng mãi làm chi hãy về và luôn ghi nhớ những lời Ngài đã dạy khuyên mà đi loan báo Tin Mừng.
Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chuá nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện
Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Con Vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Con hãy về, con hãy về và đừng phạm tội nữa. Con hãy về, con hãy về Ta không lên án con đâu. Chúa ơi! Xin dủ lòng thương con. Đời con tội lỗi đã nhiều con quên Chúa sớm chiều.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.