xin Chúa mở cửa thiên đàng

- Ngọc Linh
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Ngọc Linh
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :03/05/2023 06:05:11
 • Lượt xem :32
 • Tone chính :Am
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :cầu hồn
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [Am]Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên [F]Đàng cho linh [G7]hồn này được trở [C]về quê [Am]mình. Là [F]nơi không còn than [E]khóc, là [E7]nơi an hưởng hạnh [Am]phúc tồn tại [C]đến [E7]muôn [Am]đời.

1. Vì [F]Chúa ấn ghi [E7]nước rửa tội [Am]cho (_____) được [E]rỗi. [Dm]Xin cho linh hồn [G]này sẽ thấy [Em]mặt Thiên Chúa tình [Am]thương.

2.  Vì [F]Chúa đã ban [E7]Máu Thịt mình [Am]cho (_____) được [E]sống. [Dm]Xin cho linh hồn [G]này đến hưởng [Em]nguồn hạnh phúc trường [Am]sinh.

3. Nguyện [F]Chúa đoái thương [E7]cho mọi người [Am]trong đau thương tưởng [E]nhớ. [Dm]Luôn an tâm đợi [G]chờ vững hy [Em]vọng được sống ngàn [Am]thu

Cùng tác giả Ngọc Linh

Tôi vững tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống. Trong ngày sau cùng tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Trong thân xác của tôi, tôi sẽ được thấy Đấng cứu chuộc.
Chiều xưa Chúa đã hiến thân trên Thập Giá dòng máu thắm đã nở hoa trần gian lãnh ơn giao hòa. Giờ đây con xin dâng hy lễ cuối cùng từ nay con thuộc về Chúa và Chúa mãi là của con.
Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm thành là đời con trao hiến Chúa thôi.
Như áng hương trầm nhẹ bay trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Ngài. Lạy Chúa con giơ cao dâng lên hiến lễ tinh tuyền với tình con.
Con không xin bạc vàng làm hoen ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Xin gian nan khốn cùng gửi đến trong thường ngày.

Cùng chuyên mục cầu hồn

Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời. Tôi đã nhận được lệnh ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em
Từ vực thẳm trầm luân, con than van con cầu khấn. Xin thương nghe ôi lạy Chúa! Năm tháng mỏi mòn trôi, bừng bừng lửa hồng luôn nung nấu, ngợp lút bao thống khổ ưu sầu.
Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi Lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa.
Từ vực sâu tăm tối con thiết tha, con thiết tha kêu lên cùng Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! xin lắng nghe lời con van nài.
Từ vực sâu con nài van Chúa, nguyện Chúa lắng nghe lời con kêu khấn. Xin Chúa chiếu soi, Chúa chiếu soi ánh sáng muôn đời chiếu soi muôn đời.