tựa trầm hương

- Ngọc Linh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. (Tựa trầm [C]hương [F]ngát [G]bay về tôn nhan [C]Chúa [E7]). Con xin dâng [Am]lên, (con xin dâng [D7]lên) con xin dâng [G]lên lễ vật tâm [C]tình là đời con trao [Am]hiến Chúa [G]thôi [G7].
Cùng dâng [C]lên ngàn khúc [G7]ca tuyệt [C]vời [C7]. Ca [F]khen, ca [Am]khen tình yêu [D9]Chúa qua [G7]muôn ngàn [C]đời [E7].

1. [Am]Con chắp hai [F]tay [Em]khẩn [Am]cầu, nguyện xin dâng về [C]Cha, này [E7]đây xác thân linh [Am]hồn, tình [G]yêu vững [F]niềm sắt [E]son.
Bao hy [Am]sinh trong đời đã [G]qua, bao gian [E7]nan ngày mai sẽ [Am]đến tiến [C]dâng [G7]về [C]Cha.

2. [Am]Như nến lung [F]linh [Em]sáng [Am]ngời, đời con như bài [C]ca dệt [E7]bao ước mơ nồng [Am]nàn, đẹp [G]bao ý [F]tình hiến [E]dâng.
Đây tin [Am]yêu đoan nguyền thủy [G]chung, đây tâm [E7]tư buồn vui kiếp [Am]sống tiến [C]dâng [G7]về [C]Cha.

Cùng tác giả Ngọc Linh

Như áng hương trầm nhẹ bay trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Ngài. Lạy Chúa con giơ cao dâng lên hiến lễ tinh tuyền với tình con.
Con không xin bạc vàng làm hoen ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Xin gian nan khốn cùng gửi đến trong thường ngày.
Nguyện dâng lên Chúa cuộc sống ươm tình yêu. Hợp với lễ dâng thơm ngát trên bàn thờ. Nguyện dâng lên Chúa tiếng hát con nguyện xin.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái. Ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương. Muôn nơi hiệp thông.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Bàn tay con nhỏ bé biết lấy chi tiến dâng lên Ngài ? Đọng trên tay giọt sương là công sức tháng năm miệt mài. Nguyện dâng lên Ngài đây những trái tim chứa chan tình yêu.
Từng giọt rượu nho bánh thơm xin tiến lên Ngài. Nguyện xin Chúa thương nhận lễ dâng trót tâm tình mến yêu Ngài. Và này đoàn con Chúa thương khơi mối chân tình.
Như ngày dài trong cơn nắng cháy mong mưa về tưới nhuộm đất đai. Này trần gian khô héo mong Chúa đến đổi đời cho niềm tin sáng ngời khắp nơi.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
Kính tiến lên Ngài,của lễ đơn sơ. Tấm bánh tinh tuyền,rượu quí nho thơm. Là sức lao công,miệt mài nắng mưa, là những hy sinh cùng ngày tháng qua,con xin dâng.