trời và đất

-

Nguyên Kha

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [ C ] Trời và trái đất đầy [ F ] vinh quang [ C ] Chúa, [ G ] biển với ngàn sông hãy ca khen danh [ C ] Người.
Ngàn muôn dân [ G ] hỡi hãy ngợi khen [ Dm ] Chúa, hãy tôn [ G ] vinh, hãy [ G7 ] phụng sự Vua vinh [ C ] quang.

1. Hỡi trùng [ Dm ] dương sóng gió mịt [ G ] mù, hỡi làn [ Am ] chớp phong ba bão [ C ] táp, hãy ngợi [ Dm ] khen (i) hãy ngợi [ Am ] khen danh Chúa [ G ] Trời.

2. Hỡi đồi [ Dm ] cao núi biếc chập [ G ] chùng, hỡi rừng [ Am ] xanh chim muông ác [ C ] thú, hãy ngợi [ Dm ] khen (i) hãy ngợi [ Am ] khen danh Chúa [ G ] Trời.

3. Hỡi tầng [ Dm ] mây cao xanh huyền [ G ] diệu, hỡi trời [ Am ] đêm trăng sao lấp [ C ] lánh, hãy ngợi [ Dm ] khen (i) hãy ngợi [ Am ] khen danh Chúa [ G ] Trời.
 

Cùng tác giả Nguyên Kha

Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền
Hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con! Con sẽ chẳng hổ ngươi, vì con đã cậy trông. 
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Người là Vua uy quyền, là Vua vinh quang, là Vua thái bình, là Vua muôn đời.
Hoang địa khô cằn sẽ vui mừng, cây cối trơ trọi sẽ trổ bông. Vì Đấng cứu độ đến cứu thoát dân Người. Khi người đến mắt người mù sẽ nhìn xem tai người điếc sẽ được nghe.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó