tiệc thánh huyền siêu

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Ai nghe [ Am ] lời giáo [ A7 ] hóa của Cha [ Dm ] Ta thì [ G7 ] đến với [ C ] Ta [ E7 ] ___. Vì chẳng [ Am ] ai thấy [ G ] Cha trừ một [ F ] Đấng đã [ Am ] bởi Thiên Chúa mà [ Dm ] ra [ G ] ___. Người là [ E7 ] chính Con [ Am ] một là Người [ F ] Con [ G ] duy [ C ] nhất đã [ E7 ] được sai đến trần [ Am ] gian ai [ F ] hằng tin ở Người [ E ] Con thì sẽ [ E7 ] có sự sống trường [ Am ] tồn.

ĐK: Bởi Ta là [ F ] bánh hằng [ G ] sống từ tời [ C ] xuống [ E7 ] ___. Ai ăn bánh [ Am ] này thì sống [ B7 ] muôn muôn [ E ] đời [ A7 ] ___. Vì bánh Ta [ Dm ] ban chính [ G ] là thịt [ C ] Ta [ Am ] ___. Để cho thế [ Dm6 ] gian đến [ E7 ] ăn và được [ Am ] sống.

2. Chớ nghi [ Am ] ngờ thắc [ A7 ] mắc về nguồn [ Dm ] gốc của [ G7 ] Đấng Thiên [ C ] Sai [ E7 ] ___. Vì chẳng [ Am ] ai đến với [ G ] Ta mà không [ F ] có ân [ Am ] huệ ban xuống từ [ Dm ] Cha [ G ] ___. Người là [ E7 ] Đấng sai [ Am ] Ta vào trần [ F ] gian [ G ] dạy [ C ] dỗ hết [ E7 ] thảy dân khắp mọi [ Am ] nơi cho [ F ] người luôn vững niềm [ E ] tin rồi sẽ [ E7 ] sống lại ở mai [ Am ] sau.

3. Mãi muôn [ Am ] đời con [ A7 ] xin thờ lạy [ Dm ] Chúa quyền [ G7 ] phép vô [ C ] biên [ E7 ] ___. Vì hồng [ Am ] ân Chúa [ G ] ban từ tấm [ F ] bánh khơi [ Am ] nguồn sức sống triền [ Dm ] miên [ G ] ___. Hằng ngày [ E7 ] Chúa dưỡng [ Am ] nuôi bằng thần [ F ] lương [ G ] cao [ C ] quý trong [ E7 ] một bí tích tình [ Am ] yêu bên [ F ] bàn tiệc thánh huyền [ E ] siêu để con [ E7 ] lãnh phần phúc thật [ Am ] nhiều.

Cùng tác giả Thiên Lý

Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Người hiền dức hãy hân hoan mừng trong Chúa. Ngợi ca là việc của những kẻ lòng ngay. Thật vinh phúc quốc gia được chọn, và hạnh phúc thay dân tộc
Người hiển đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng. Hãy reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen.
Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Như trong trời đêm bóng tối vây quanh, mỗi bước con đi thấy một mầu đen, bơ vơ lạc loài lòng mình hoang mang. Ngước mắt lên trời con thầm ước rằng, nguyện Ngài rủ thương và xin soi lối.
Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài. Tâm con với bao niềm thao thức tìm đến Chúa suối nguồn an bình.
Lắng trong đêm lời kinh cầu mắt con rơi lệ u sầu tình Ngài ơi có thấu. Sống trên dương trần cơ cầu lưới gian nguy trùm ngang đầu đừng bỏ con đơn hành.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.