thiết tha dâng về Cha

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Thiết [ Dm ] tha dâng về Cha tiếng [ F ] ca với ngàn hoa hợp [ Gm ] dâng với của lễ [ Dm ] ___ với lòng thật [ Am7 ] thà của đoàn con [ F ] ___ cùng tiến dâng [ Am7 ] ___ dâng về [ Dm ] Cha.

1. Cùng dâng lên [ Dm ] Cha tấm bánh [ Bb ] ___ với [ D7 ] ly rượu [ G ] nồng trong [ Gm ] bao mồ hôi nước [ C ] mắt từng ngày [ F ] con nguyện [ G ] tiến dâng [ Am7 ] Cha. [ F ] Dù đời nhiều gian [ Am7 ] khó xin cho [ Am7 ] lòng chẳng hề đổi [ D ] thay, đời [ G ] con như là của [ F ] lễ hiệp dâng [ Am7 ] ___ dâng về Tôn [ Dm ] Nhan.

2. Cùng dâng lên [ Dm ] Cha nến sáng [ Bb ] ___ với [ D7 ] hoa thơm [ G ] nồng xin [ Gm ] dâng lòng con yêu [ C ] mến để đền [ F ] đáp tình [ G ] mến cao [ Am7 ] sâu. [ F ] Dù cành hoa phai [ Am7 ] sắc nến [ Am7 ] kia hao mòn theo năm [ D ] tháng, nhưng [ G ] tỉm con nguyện mãi [ F ] mãi trung tín [ Am7 ] ___ trong tình yêu [ Dm ] Cha.

Coda: Thiết [ Dm ] tha dâng về [ Bb ] Cha thiết [ F ] tha [ Am7 ] dâng về [ D ] Cha.

Cùng tác giả Giang Tâm

Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Xác đất vật hèn phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió
Nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân.
Niềm hy vọng hằng sống sáng soi trong tâm hồn tôi, nung nấu trong trái tim tôi: Là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó